Til hovedinnhold

Lisbeth Øyum

Konstituert forskningssjef

Lisbeth Øyum

Konstituert forskningssjef

Lisbeth Øyum
Telefon: 957 27 077
Avdeling: Teknologiledelse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1573027

This article discusses the changes in workers’ identity as blue-collar or salaried staff with respect to changing work content due to new models of industrial systems. Within these new industrial models, traditional blue-collar work is moving into areas of work previously held solely by salaried sta...

Forfattere Ravn Johan Elvemo Øyum Lisbeth
År 2018
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1459654

Dette er sluttrapporten for kvalifiseringsprosjektet Verdikjede fagarbeider. Verdikjede fagarbeider er støttet økonomisk av Regionale forskningsfond Midt-Norge og aktiviteten i prosjektet pågikk i 2015. Prosjektgruppa har bestått av forskere fra SINTEF Teknologi og samfunn, ledere og tillitsvalgte f...

Forfattere Finnestrand Hanne Gudrun Magerøy Kristoffer Ravn Johan Elvemo Solem Anniken Øyum Lisbeth
År 2016
Type Rapport/avhandling