Til hovedinnhold

Lisbeth Øyum

Fungerende forskningsleder

Lisbeth Øyum

Fungerende forskningsleder

Lisbeth Øyum
Telefon: 957 27 077
Avdeling: Teknologiledelse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1632081

Rapporten presenterer resultatene fra prosjektet "Bransjeløft gjennom partssamarbeid", et prosjekt i regi av LO Trøndelag og NHO Trøndelag. Målet med prosjektet har vært å utvikle et nettverk av bygg- og anleggsbedrifter som utnytter partsbasert utviklingsarbe...

Forfattere Solem Anniken Øyum Lisbeth
År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1623149

Underveisvurderingen av IA-avtalen peker på et betydelig forbedringspotensial i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet og at partssamarbeidet kan være en strategi for dette. Formålet med dette forskningsoppdraget har vært å fremskaffe kunnskap om hvordan det forebyggende...

Forfattere Buvik Marte Pettersen Thun Sylvi Øyum Lisbeth
År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1573027

This article discusses the changes in workers’ identity as blue-collar or salaried staff with respect to changing work content due to new models of industrial systems. Within these new industrial models, traditional blue-collar work is moving into areas of work previously held solely by salaried sta...

Forfattere Ravn Johan Elvemo Øyum Lisbeth
År 2018
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1459654

Dette er sluttrapporten for kvalifiseringsprosjektet Verdikjede fagarbeider. Verdikjede fagarbeider er støttet økonomisk av Regionale forskningsfond Midt-Norge og aktiviteten i prosjektet pågikk i 2015. Prosjektgruppa har bestått av forskere fra SINTEF Teknologi og samfunn, leder...

Forfattere Finnestrand Hanne Gudrun Magerøy Kristoffer Ravn Johan Elvemo Solem Anniken Øyum Lisbeth
År 2016
Type Rapport/avhandling