Til hovedinnhold
Norsk English

RISKOFF — Arbeidsmiljø, arbeidsrelaterte helseproblemer og belastninger i kvinnedominerte arbeidsplasser i offentlig sektor

Hovedmålet med prosjektet er å undersøke risikofaktorer for uhelse i enkelte kvinnedominerte yrker i offentlig sektor, og hvordan samarbeid mellom partene lokalt på arbeidsplassen og de ansatte kan bidra til å styrke innsatsen med å forebygge arbeidsrelaterte helseproblemer og belastninger.

Ill.: Shutterstock

Sykefraværet og avgangen fra arbeidslivet er aller høyest i de kommunale tjenestene, med barnehager og pleie- og velferdstjenester helt i toppen. Det er behov for mer forskning for å forstå sammenhengen mellom de ulike arbeidsbelastninger og helse som et grunnlag for å kunne utvikle organisatoriske tiltak som en del av forebyggingsarbeidet på arbeidsplassen. SINTEF har lang erfaring med sykefraværforskning, partsamarbeid og HMS-arbeid i industrien. Denne tverrfaglige kompetansen vil benyttes i prosjektet for på sikt å kunne utvikle tydeligere krav, retningslinjer og standarder for risikobelastning gjennom systematisk HMS-arbeid i offentlig sektor.

I prosjektet vil vi undersøkte følgende problemstillinger:

  • Hvilke elementer i arbeidshverdagen er det som skaper en belastning som bidrar til dårligere helse hos ansatte i pleie- og velferdstjenester?
  • Hvordan kan objektive helseutfallsmål (søvn, fysisk belastning) og selvrapportert helse benyttes for å utvikle gode arbeidsmiljøintervensjoner?
  • Hvordan kan de identifiserte belastningene forebygges for å redusere risiko for lange og/eller hyppige sykefravær?
  • Hvordan kan arbeidsmiljøintervensjoner på arbeidsplassen bidra til å forebygge sykefravær og bedre arbeidsmiljøet?
  • Hvordan kan et styrket partssamarbeid bidra til et arbeidsmiljø som forebygger helseproblemer, sykefravær og tidlig avgang fra arbeidslivet?

Kunnskapen fra prosjektet vil være et viktig bidrag for på sikt å kunne utvikle tydeligere krav, retningslinjer og standarder for risikobelastning gjennom systematisk HMS-arbeid i offentlig sektor. Dette kan bidra til lavere sykefravær og hindre frafallet fra arbeidslivet i kommunale tjenester.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2023

Finansiering

NAV/ IA

Samarbeidspartnere

NTNU Samfunnsmedisin og sykepleie

Utforsk fagområdene