Til hovedinnhold
Norsk English

Bransjeløft gjennom partssamarbeid i bygg- og anleggsnæringen i Trøndelag

NHO Trøndelag og LO Sør-Trøndelag ønsker å styrke egen kompetanse på partssamarbeid gjennom å benytte SINTEFs faglige fortrinn på partssamarbeid og tilrettelegging av gode læringsarenaer i et treårig utviklingsprosjekt.

Kontaktperson

Medvirkningsmeteret er utviklet i samarbeid med Hovedorganisasjonenens Fellestiltak (HF)
Medvirkningsmetermåling

7 bedrifter fra bygg- og anleggssektoren deltar med ledere og tillitsvalgte. Prosjektets formål er å utnytte partsbasert utviklingsarbeid som konkurransefortrinn, gjennom å styrke samarbeidslinja mellom tillitsvalgte og ledere. Ved å jobbe med egne utviklingsprosjekt, samtidig som det trenes på partssamarbeid, skal bedriftene oppnå forbedret produksjon og arbeidsmiljø i egen bedrift.

SINTEF skal bidra med følgende aktiviteter:

1. Medvirkningsmetermåling

Medvirkningsmeteret er

  • en metodikk for å måle partssamarbeidet og dets kvaliteter
  • en metodikk for å kartlegge utvikling over tid eller se forskjeller mellom bedrifter eller bransjer

Medvirkningsmeteret måler partssamarbeidets tre hovedformer:

  • Bred medvirkning og direkte deltakelse fra alle i organisasjonen
  • Representativ medbestemmelse fra tillitsvalgte i henhold til lov- og avtaleverk
  • Utvidet representativt samarbeid: Tillitsvalgt medvirkning i daglig drift og strategisk utvikling

I dette prosjektet har vi to målepunkter, et før oppstart og et etter prosjektslutt.

Medvirkningsmeteret ble utviklet i prosjektet PALU – partsbasert lederutvikling, i samarbeid med Hovedorganisasjonenens Fellestiltak (HF).

2. Kurs i partssamarbeid

Kurs i partssamarbeid har følgende aktiviteter:

  • Samlingsbasert opplæring i partssamarbeid som tar utgangspunkt i daglig praksis og erfaringer i deltakerbedriftene. Det gjennomføres seks heldagssamlinger. Pedagogiske virkemiddel vil være diskusjoner og refleksjoner i grupper, kombinert med forelesninger om relevante tema.
  • Opplæring av ledere og tillitsvalgt i hver enkelt bedrift i forbindelse med eget utviklingsprosjekt. Læringsarenaen vil være møter der bedriftens arbeid med eget utviklingsprosjekt vil være gjenstand for diskusjoner, refleksjoner og veiledning.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2018