Til hovedinnhold

Bransjeløft gjennom partssamarbeid i bygg- og anleggsnæringen i Trøndelag

Bransjeløft gjennom partssamarbeid i bygg- og anleggsnæringen i Trøndelag

NHO Trøndelag og LO Sør-Trøndelag ønsker å styrke egen kompetanse på partssamarbeid gjennom å benytte SINTEFs faglige fortrinn på partssamarbeid og tilrettelegging av gode læringsarenaer i et treårig utviklingsprosjekt.

Medvirkningsmeteret er utviklet i samarbeid med Hovedorganisasjonenens Fellestiltak (HF)
Medvirkningsmetermåling

7 bedrifter fra bygg- og anleggssektoren deltar med ledere og tillitsvalgte. Prosjektets formål er å utnytte partsbasert utviklingsarbeid som konkurransefortrinn, gjennom å styrke samarbeidslinja mellom tillitsvalgte og ledere. Ved å jobbe med egne utviklingsprosjekt, samtidig som det trenes på partssamarbeid, skal bedriftene oppnå forbedret produksjon og arbeidsmiljø i egen bedrift.

SINTEF skal bidra med følgende aktiviteter:

1. Medvirkningsmetermåling

Medvirkningsmeteret er

  • en metodikk for å måle partssamarbeidet og dets kvaliteter
  • en metodikk for å kartlegge utvikling over tid eller se forskjeller mellom bedrifter eller bransjer

Medvirkningsmeteret måler partssamarbeidets tre hovedformer:

  • Bred medvirkning og direkte deltakelse fra alle i organisasjonen
  • Representativ medbestemmelse fra tillitsvalgte i henhold til lov- og avtaleverk
  • Utvidet representativt samarbeid: Tillitsvalgt medvirkning i daglig drift og strategisk utvikling

I dette prosjektet har vi to målepunkter, et før oppstart og et etter prosjektslutt.

Medvirkningsmeteret ble utviklet i prosjektet PALU – partsbasert lederutvikling, i samarbeid med Hovedorganisasjonenens Fellestiltak (HF).

2. Kurs i partssamarbeid

Kurs i partssamarbeid har følgende aktiviteter:

  • Samlingsbasert opplæring i partssamarbeid som tar utgangspunkt i daglig praksis og erfaringer i deltakerbedriftene. Det gjennomføres seks heldagssamlinger. Pedagogiske virkemiddel vil være diskusjoner og refleksjoner i grupper, kombinert med forelesninger om relevante tema.
  • Opplæring av ledere og tillitsvalgt i hver enkelt bedrift i forbindelse med eget utviklingsprosjekt. Læringsarenaen vil være møter der bedriftens arbeid med eget utviklingsprosjekt vil være gjenstand for diskusjoner, refleksjoner og veiledning.
Publisert torsdag 21. april 2016
Seniorforsker
928 29 131

Prosjektvarighet

2016 - 2018