Til hovedinnhold
Norsk English

Senkarrierer og fleksibilitetsformer

Prosjektet skal frembringe ny kunnskap om arbeidsformen til virksomheter som lykkes med å utvikle og iverksette fleksible løsninger som bidrar til at seniorer ønsker å stå lengre i jobb, og hvordan seniorer kan motiveres til senkarrierer i et arbeidsliv preget av digitalisering og grønn omstilling.

Kontaktperson

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Prosjektet besvarer følgende forskningsspørsmål:

  1. Hva kjennetegner arbeidsformen til virksomheter som lykkes med å utvikle og iverksette innovative fleksible løsninger som bidrar til at seniorer ønsker å stå lengre i jobb? Hva er innholdet i løsningene?
  2. Hvilke forventninger har dagens arbeidstakere til fleksibilitet, og hva det vil kreve av både arbeidsgivere og arbeidstakere for å oppnå bedre fleksibilitet i arbeidshverdagen?
  3. Hvilke nye former for fleksibilitet i kunnskapsheving, arbeidsinnhold og arbeidsorganisering kan utvikles for at eldre arbeidstakere skal motiveres til senkarrierer i et arbeidsliv preget av digitalisering og grønn omstilling?

Les også Senter for seniorpolitikk sin beskrivelse av prosjektet her.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2024