Til hovedinnhold
Norsk English

Kartlegging av kunnskap og prioritering av psykososialt arbeidsmiljøarbeid blant norske virksomheter

Oppdraget skal bidra med kunnskap om hvordan norske virksomheter forstår psykososialt arbeidsmiljø, hvordan norske virksomheter arbeider med det og prioriteter slikt arbeid. Vi skal bidra med en tilstandskartlegging av hvordan norske virksomheter jobber med å kartlegge og utvikle et godt psykososialt arbeidsmiljø, inkludert om dette arbeidet prioriteres og gjøres på en systematisk måte.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock

Kunnskapen fra prosjektet skal danne grunnlaget for det videre strategiarbeidet for å sette psykososialt arbeidsmiljøarbeid på dagsorden blant norske virksomheter.
Oppdragsgiver ønsker svar på tre overordnende problemstillinger:

  1. Hvordan er kunnskapen om psykososialt arbeidsmiljøarbeid blant norske virksomheter?
  2. Er psykososialt arbeidsmiljøarbeid på dagsorden og hvor høyt prioriteres det blant norske virksomheter?
  3. Hvordan arbeider norske virksomheter med det psykososiale arbeidsmiljøet?

Vi skal ivaretar behovet for bredde, i form av utbredelse og omfang, ved å gjennomføre en spørreundersøkelse til et tilfeldig utvalg norske virksomheter innenfor avgrenset populasjon og dybde, i form av kvalitativ kunnskap om prosesser, sammenhenger og holdninger, ved å gjennomføre forskningsintervju blant 40-50 norske virksomheter. Det vil bli gjennomført to intervju per virksomhet, et med virksomhetsledelsen (enten daglig leder og/eller HR/HMS ansvarlig) og et med representanter fra tillitsvalgte og/eller verneombud. Spørreundersøkelsen vil sendes ut til 5000 virksomheter fordelt på kvoter etter størrelse, sektor og antall sysselsatte. Prosjektet vil ta utgangspunkt i de bransjene hvor det er flest sysselsatte i dag.

Prosjektets hovedfunn vil bli publisert i en SINTEF-rapport.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2022

Finansiering

FoU-seksjonen ved Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Samarbeidspartner

Sentio Research Norge AS

Prosjekttype

Oppdrag

Oppdragsgiver

FoU-seksjonen ved Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) og STAMI