Til hovedinnhold
Norsk English

VRemote — Remote Control System for Unity 3D VR/AR applications

Formålet med prosjektet er å evaluere potensiale og nytteverdi av en applikasjon for fjernstyring og synkron avspilling av VR-opplevelser.

Ill.: Shutterstock

Interessen for bruk av Virtual Reality (VR) i organisasjoner har de siste årene økt. VR er en datateknologi som skaper en digital simulering eller gjenskapelse av et miljø. Du kan oppleve en virtuell virkelighet som du kan utforske og samhandle med. Utviklingen av bærbare og billigere VR-briller gjør det mulig å bruke teknologien i større skala til læring og trening enn før. Å gjennomføre organiserte økter med flere VR-briller samtidig er likevel for mange en utfordring med tanke på tid, grad av kontroll og brukervennlighet. Det er for eksempel ofte viktig at alle møtedeltakere kommer gjennom VR-opplevelser samtidig, og det kan være vanskelig for møteledere og fasilitatorer å vite hva deltakerne ser på fordi synsfeltet til deltakerne er dekket av VR-brillene.

Prosjektet VRemote skal bidra i utviklingen av en forskningsbasert applikasjon som skal forenkle bruken av VR i organisasjoner. Formålet med applikasjonen er blant annet å gi synkron og fjernstyrt avspilling av innhold i settinger der man ønsker felles visning og en kontrollert gjennomføring.

SINTEF skal bistå med forskningsbasert kompetanse om implementering og bruk av VR-teknologi i organisasjoner. Videre skal SINTEF gjennomføre evalueringer, oppsummere kunnskapsbehov og gi råd til videre utviklingsplaner for applikasjonen.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2021

Relevant lenke

Digitalt forsterket arbeid

Finansiering

DistriktForsk Trøndelag fylkeskommune

Samarbeidspartner

Headspin AS

Prosjekttype

Forprosjekt