Til hovedinnhold
Norsk English

Urban bærekraft i praksis: En tverrfaglig tilnærming gjennom organiserte forskerskoler

Hovedformålet med prosjektet er å lære og trene interessenter i smarte og bærekraftige byer til å arbeide med urban bærekraft i klimaendringenes tid med en helhetlig forståelse inkludert sosiale aspekter ved bærekraftige og naturbaserte løsninger og beslutninger.

Kontaktperson

Utsikt over Tromsø. Foto: Shutterstock

Prosjektet har også som mål å:

  • Koble sammen internasjonale og tverrfaglige utdanningsprogram rettet mot klimaendringer og miljøpåvirkninger i globale byer.
  • Forbedre kunnskapsoverføring fra forskning og databehandling til høyere utdanning og videre til interessenter som byplanleggere, sivilingeniører, og klima- og sosialarbeidere.
  • Styrke innflytelsen på innhold og utforming av utdanningsprogram til interessentene.

URSA MAJOR jobber for å forbedre læring og utdanning innen feltet ved å:

  • Involvere multinasjonale interessenter for å akselerere utdanning og opplæring for utvikling av smarte byer
  • Akselerere aggregering og modellering av data for utvikling av smarte byer ved å styrke tverrfaglige og resultatfokuserte partnerskap.
  • Organisere forskerskoler som har en helhetlig tilnærming til bærekraft via samskaping av en nettverksbasert struktur.
  • Forberede interessenter og lokalsamfunn på transformasjonen til smarte samfunn med bærekraftige økosystemer for nullutslipp ved å rette et søkelys på naturbaserte og fornybare energiløsninger.

SINTEF Digital er ansvarlig for arbeidspakken "Global Connectivity- exploring digital communications in Smart Cities", og har ansvaret for å introdusere IKT- komponentene i prosjektet knyttet til teknologistøttet læring, bruk av kunstige virkeligheter, og datahåndtering. SINTEF skal organisere opplæring og trening av partnere og studenter i å bruke nettbaserte verktøy og immersive teknologier som AR og VR.

Les mer om prosjektet i dette innlegget hos #SINTEFbloggen.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2026

Finansiering

Norges Forskningsråd

Samarbeidspartnere

Nansensenteret (NERSC), Arctic Frontiers, Tyumen State University , NTNU, Nansen Environmental Research Centre (India) , Institute of Meteorology and Climatology (IMUK), George Washington University, Norges Arktiske Universitet (UiT)

Prosjekttype

INTPART International Partnerships for Excellent Education, Research and Innovation