Til hovedinnhold
Norsk English

Forankre innovative offentlige anskaffelser i kommuner (FORAN)

FORAN har som mål å komme frem til en modell for hjelp til å utvikle kommuners evner og ferdigheter til å gjennomføre innovative anskaffelser og oppnå mål for kommune, innbyggere og nærings- og samfunnsliv.

Kontaktperson

Den overordnete problemstillingen i FORAN er: Hvordan kan man styrke kommunenes innovative anskaffelseskapabilitet og anskaffelsesprosesser gjennom endringer av anskaffelsesprosessene i seg selv, endringer i kommunenes organisatoriske system som danner rammene for prosessene, og endringer i kommunenes samhandling med aktører i innovasjonsøkosystemet rundt kommunen og anskaffelsene?

Metodisk er prosjektet designet som en sammenliknende flercase-studie. Gjennom ulike former for datainnsamling og analyse skal det i prosjektperioden utvikles en overordnet modell for styrking av kapabilitet og praksis innen innovative anskaffelser, som favner prosjekt-, kommunesystem-, og økosystemnivå.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2024

Finansiering

Forskningsrådet

Samarbeidspartnere

Leverandørutviklingsprogrammet (LUP), Bergen, Kristiansand og Trondheim kommuner, samt fem internasjonale eksperter.

Prosjektansvarlig. Trondheim kommune
Faglig prosjektledelse: NTNU (IØT) 
Forskningspartner: SINTEF Digital Teknologiledelse

Prosjekttype

IPO-prosjekt som bygger videre på kvalifiseringsstøtteprosjektet "delt verdiskaping gjennom innovative offentlige anskaffelser" finansiert av Regionalt Forskningsfond Trøndelag (2017-2018).