Til hovedinnhold
Norsk English

Additiv tilvirkning av maritime reservedeler – En ny digital og bærekraftig forsyningskjede

Prosjektet vil fremme realiseringen av merverdier fra nye forsyningskjeder for reservedeler ved bruk av industriell 3D-printing (additiv tilvirkning).

Kontaktperson

Ill.: Wilhelmsen Ships Service

Prosjektet er et innovasjonsprosjekt for næringslivet (IPN) som skal utvikle ny kunnskap, metoder og verktøy for å støtte Wilhelmsen Ships Service sitt arbeid med å etablere en ny tjeneste for 3D-printede reservedeler. Ved bruk av industriell 3D-printing som produksjonsmetode vil digitale design-filer kunne sendes elektronisk for produksjon nær bruksstedet. I mange tilfeller vil dette være raskere og mer effektivt enn at man sender fysiske deler over lange avstander. I en global forsyningskjede, som reservedeler til internasjonal skipsfart, vil det kunne gi store klimafordeler.

En sentral utfordring er å måle klimafordelene slik at kunder og leverandører kan vite hvor store gevinstene er. Beregningsmetoder utviklet i prosjektet skal implementeres i en programvare for innkjøp av reservedeler som lar kunden se hvilken klimabesparelse, transporttid og kostnad det medfører å bestille en 3D-printet del fremfor en tradisjonelt tilvirket del. Prosjektet skal også følge noen utvalgte deler gjennom forsyningskjeden for å avdekke utilsiktede effekter og muligheter for forbedring.

Prosjektet bygger på Wilhelmsen Ships Service og Ivaldi sine erfaringer fra med å utvikle en slik forsyningskjede for maritim sektor i Singapore. 

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2025

Presse

Nasjonal AM konferanse 2023

Dokumenter

Finansiering

Forskningsrådet

Samarbeidspartnere

Wilhelmsen Ships Service og Ivaldi Group

Prosjekttype

IPN