Til hovedinnhold
Norsk English

SAMSPILL – Samskapt utvikling av smarte læringsspill i finansbransjen

SAMSPILL er et forskningsbasert innovasjonsprosjekt mellom Læringsliv AS, Sbanken ASA, NORD Universitet og SINTEF med støtte av Norges Forskningsråd. Formålet med prosjektet er å utvikle et digitalt læringsverktøy som akselererer utvikling av kompetanse, arbeidspraksis, ledelse og arbeidsorganisering – skapt i samspill på medarbeidernes premisser. Den teknologiske løsningen skal tilpasses et arbeidsliv som krever stadig større omstillingsevne, hurtig utvikling av ansatte og deres arbeidspraksis.

Hovedmålet for forskningsaktivitetene er å evaluere og utvikle digital læringsteknologi som akselerer samskapt utvikling av kompetanse og beste praksis for medarbeidere og ledere i finansbransjen. Fire forskningsutfordringer som prosjektet setter søkelys på er:

  • Plattform for samskaping av kompetanse og praksis
  • Design for akselerert kompetanseutvikling
  • System for analyse og nær-sanntids individtilpasning
  • Prinsipper for ledelse og styring

I SAMSPILL-prosjektet vil det utvikles ny teknologi kombinert med nye prinsipper for ledelse og styring for å skape kapasitet til å håndtere økende eksponentiell endringstakt i finansbransjen.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2022

Utforsk fagområdene