Til hovedinnhold
Norsk English

Sirkulært Trøndelag

Hvordan kan fylkeskommunen akselerere næringslivet i overgangen til en sirkulær økonomi, og hvordan kan de bruke sin rolle som samfunnsutvikler for å få dette til?

Kontaktperson

Dette spørsmålet er kjernen i SINTEFs arbeid med prosjektet «Sirkulært Trøndelag». SINTEF samarbeider med Trøndelag fylkeskommune og andre aktører om å utvikle fylkeskommunens roller for å stimulere næringslivet til å tilby produkter og tjenester i tråd med sirkulær økonomi-prinsipper:

  • fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler
  • fasilitere regionalt næringsliv
  • kunde i offentlige anbudsprosesser
  • organisering av innovasjonsarbeid

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2019