Til hovedinnhold
Norsk English

Autostack - Optimalisert og automatisert høyteknologisk norsk produksjon av PEM-elektrolysører med lav kostnad og høy effektivitet

Hystar har som mål å redusere kostnaden på grønt hydrogen, og gjennom prosjektet Autostack undersøker man hvordan en slik kostnadsreduksjon kan oppnås gjennom masseproduksjon av PEM (proton exchange membrane) elektrolyse-stacker. Dagens produksjonsmetoder er designet for lavt volum og basert på manuelle prosesser. Masseproduksjon er nødvendig, ikke bare for å gjøre utslippsfritt grønt hydrogen konkurransedyktig mot CO2-intensivt grått hydrogen, men også for å møte den forventede økningen i etterspørsel etter elektrolysører.

Kontaktperson

Ill.: Hystar.com

Grønt hydrogen (dvs. hydrogen generert fra fornybar energi) har blitt identifisert som en nøkkelprioritet for å oppnå omstillingen til et karbonnøytralt samfunn. Markedet for hydrogenelektrolysører opplever en rask, eksponentiell vekst.

Med mål om å redusere kostnaden på produksjonen av grønt hydrogen, og dermed bidra til det grønne skiftet, initierte Hystar AS prosjektet Autostack sammen med partnerne Semcon Sweden AB, Tronrud Engineering AS og SINTEF. Autostack er et treårig Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN), støttet av Norges Forskningsråd. Målet med Autostack-prosjektet er å utvikle et komplett industrialiseringskonsept for høyvolumproduksjon av PEM elektrolyse-stacker.

Den mest fremtredende forskningsutfordringen som dette prosjektet vil løse er hvordan masseproduksjon av PEM elektrolyse-stacker kan utføres på en kostnadseffektiv måte som samtidig gir høy kvalitet. Den automatiserte montasjeprosessen er kompleks, med flere individuelle steg per celle. Hver celle består av ultratynne komponenter med et stort overflateareal som må settes sammen med svært høye krav til posisjonering. Dette skaper ytterligere utfordringer i montasjeprosessen. FoU-utfordringen er å finne en montasjemetode og -prosess for å sette sammen komponentene i høy hastighet på en kostnadseffektiv måte, samtidig som man opprettholder strenge kvalitetskrav. Dette inkluderer å finne metoder og prosesser for å sette opp en Lean forsyningskjede for å holde bundet kapital og ledetid på et minimum og implementere sirkulærøkonomi-modeller i produksjonen og sikre gjenbruk av materialer.

I dette prosjektet bidrar SINTEF med ekspertise innen produksjonslogistikk, kvalitetsledelse og verdikjedestyring, og skal sammen med prosjektpartnerne finne løsninger knyttet til logistikk og produksjonsstyring for fremtidig høyvolumsproduksjon. Dette inkluderer å utarbeide konsepter og løsninger for blant annet inngående logistikk, internlogistikk, planlegging og styring, kvalitetskontroll og operatørstøtte.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2024

Relevante lenker

Finansiering

Norges forskningsråd

Samarbeidspartnere

Hystar AS (prosjektleder), Semcon Sweden AB, Tronrud Engineering AS

Prosjekttype

IPN