Til hovedinnhold

Energieffektivisering i industrien

Energieffektivisering i industrien

SINTEF skaper fremtidsrettede og innovative løsninger innen energieffektivisering i industrien

Energieffektivisering er et avgjørende virkemiddel for å redusere energiforbruk og dermed redusere behovet for ny kraft. Dette er også et viktig område for å redusere klimagassutslipp når fossil brensel benyttes. SINTEF forsker på energieffektivisering i industri, transport og innen bygningssektoren. Et viktig forskningsområde er effektivisering innen Norges kraftkrevende industri og utnyttelse av overskuddsvarme.

Forskningssjef
901 20 221

FME HighEFF - Centre for an Energy Efficient and Competitive Industry for the Future

By increasing energy efficiency, HighEFF will help ensure that Norway has the world's greenest industries.

HighEFF er et Forskningssenter for miljøvennlig energi delvis finansiert av Norges Forskningsråd.

Ekspertise

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter

z