Til hovedinnhold

Energieffektivisering i industrien

Energieffektivisering i industrien

SINTEF skaper fremtidsrettede og innovative løsninger innen energieffektivisering i industrien

Energieffektivisering er et avgjørende virkemiddel for å redusere energiforbruk og dermed redusere behovet for ny kraft. Dette er også et viktig område for å redusere klimagassutslipp når fossil brensel benyttes. SINTEF forsker på energieffektivisering i industri, transport og innen bygningssektoren. Et viktig forskningsområde er effektivisering innen Norges kraftkrevende industri og utnyttelse av overskuddsvarme.

Kontaktperson

FME HighEFF - Centre for an Energy Efficient and Competitive Industry for the Future

HighEFF skal gjennom energieffektivisering bidra til at Norge får verdens mest grønne industri.

HighEFF er et Forskningssenter for miljøvennlig energi finansiert av partnere i senteret og Norges Forskningsråd

Ekspertise

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter