Til hovedinnhold
Norsk English

Bærekraftig energi

FORSKNING, TEKNOLOGI OG INNOVASJON

Overgangen fra energiproduksjon basert på fossilt brensel, med store utslipp av drivhusgasser, til ren energi er en av de største utfordringene vi har i dag. Vår forskning på bærekraftig energi dekker karbonfangst, transport og lagring (CCS), fornybar energi, energilagring, hydrogen og brenselceller. Målet med forskningen er å gjøre CCS og teknologier for fornybar energi pålitelige og økonomisk bærekraftige.    

Kontaktperson

Ekspertise

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter