Til hovedinnhold

Varmeteknisk laboratorium

Varmeteknisk laboratorium

De varmetekniske laboratorier er et av landets ledende laboratorier innen forbrenningsteknikk, kuldeteknikk, bioenergiprosesser, flytendegjøring av gasser og CCS (karbonfangst, -transport og -lagring).

Laboratoriene har avansert utstyr for anvendt forskning og testing innen alle disse fagområder. De varmetekniske laboratorier har gjennomgått en omfattende oppgradering av all infrastruktur for å møte de store utfordringer som moderne forskning krever. De nye lokalene tilfredsstille de høyeste krav innen sikkerhet og arbeidsmiljø for de fagmiljøer vi arbeider med.

Publisert 19. juli 2018
Laboratoriesjef

Ekspertise

Kontakt

Laboratoriene er samlokalisert med NTNUs Varmetekniske laboratorium.