Til hovedinnhold

Varmeteknisk laboratorium

Varmeteknisk laboratorium

De varmetekniske laboratorier er landets ledende laboratorium innen forbrenningsteknikk, kulde og klima teknikk, bioprosesser, lavtemperatur prosesser, CCS (Carbon Capture and Storage) og lagring og transport av næringsmidler.

Laboratoriene har avansert utstyr for anvendt forskning og testing innen alle disse fagområder. De varmetekniske laboratorier gjennomgår nå en omfattende oppgradering av all infrastruktur for å møte de store utfordringer som moderne forskning krever. De nye lokaler vil tilfredsstille de høyeste krav innen sikkerhet og arbeidsmiljø inne de fagmiljøer vi arbeider.

  • Biolaboratorier
  • CCS
  • Effektiv energibruk og spillvarme
  • Felleseuropeiske CO2-laboratorier - ECCSEL
  • Forbrenning
  • Inneklima
  • Kulde og lavtemperatur
  • Næringsmiddelteknologi
Publisert 22. november 2014
Laboratoriesjef

Ekspertise

Kontakt

Laboratoriene er samlokalisert med NTNUs Varmetekniske laboratorium.