Til hovedinnhold
Norsk English

Metallproduksjon og prosessering

FORSKNING, TEKNOLOGI OG INNOVASJON

Norsk Aluminium og ferrolegeringsindustri er i dag den reneste og mest energieffektive i verden, som et resultat av en lang innovasjonstradisjon, der SINTEF har spilt en viktig rolle. Vår forskning omfatter hele verdikjeden, fra utvinning av mineraler fra jorden, via fremstilling av metaller og materialer, til anvendelse og egenskaper av materialer og sluttprodukter. Resirkulering, gjenvinning og oppgradering av materialer, prosess bi-strømmer og avfall er en viktig del av vår virksomhet.

Kontaktperson

Ekspertise

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter

Satsinger