Til hovedinnhold
Norsk English

Fuktingslaboratorium

I vårt unike fuktningslaboratorium har vi kompetanse på å undersøke interaksjoner mellom flytende og faste materialer ved høye temperaturer. Å øke forståelsen av reaksjoner som skjer ved høye temperaturer er viktig for å forstå og videreutvikle metallurgiske prosesser.

Kontaktperson

Vi jobber med mekanismestudier av fukting, belegging, mykgjøring, smelting, støping, raffinering, skumming i elektrolysebad, Al-produksjon, Si/FeSi-produksjon, FeMn-produksjon, glassproduksjon etc. Ved nøyaktig avbilding og filming under forsøkene, og etterfølgende bildebehandling/ analyse, kan nøyaktig informasjon om materialenes oppførsel ved høy temperatur framskaffes.

Vi har to "sessile drop"-type ovner i laboratoriet, begge med høyoppløselige kameraer. Ovnene er i stand til å:

  • Produsere målinger for evaluering av fukting, prøvegeometri, volumekspansjon, myknings- og smeltetemperatur, reaksjonskinetikk.
  • Logge data som trykk, tid, temperatur, gasstrøm, type gass, partialtrykk av oksygen, ovnseffekt.
  • Ta bilder og film under forsøkene og postprosessere bilder og film.

Karakteristisk for ovnene

  • Ovn 1: Lavvakuum 10E-3 mbar, inerte og reduktive gasser CO, CO2, Ar, temperatur opp til 1800 °C, prøve mindre enn 10 mm i diameter.
  • Ovn 2: Høyvakuum 10E-5 mbar, ekstra rene inerte og reduktive gasser CO, CO2, Ar, H2, temperatur opp til 1800 °C, prøve mindre enn 10 mm i diameter. Ovnen er spesielt god til å undersøke oksygensensitive materialer, f. eks. aluminium.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Alfred Getz vei 2, Trondheim