Til hovedinnhold
Norsk English

SCORE – rammeverk for modellering av koblede problemer innen fluid og faststoffmekanikk.

SCORE - Smoothed Particle Hydrodynamics Prosjektet tar sikte på å utvikle et rammeverk for modellering av tverrfaglige industrielle problemstillinger som involverer bade fluid og faststoffmekanikk, gjerne med kompliserte randbetingelser og frie væskeoverflater.

Kontaktperson

Om Score

  • Simulering av sloshing/bølgebevegelse i tank. Væsken samles ved hjelp av en barriere i ene delen av tanken. Barrieren fjernes raskt, og bølgen slår inn i motstående vegg.
  • Motivasjonen for utvikling av SCORE rammeverket er en trend innen industri og forvaltning hvor helhetlige analyser etterspørres fremfor isolerte og detaljerte delanalyser. Som en del av vår visjon "Teknologi for et bedre samfunn" har SCORE prosjektet som mål å kunne tilby integrerte analyser av problemer som hittil har vært upraktiske å gjennomføre innenfor de rammer industri og forvaltning har til rådighet.
  • SCORE rammeverket har som mål å løse tverrfaglige utfordringer ved å samle og kombinere SINTEF's spesialistkompetanse innen ulike bransjeområder som for eksempel marin hydrodynamikk, akvakultur, geoteknikk, byggteknologi, kyst og havteknikk, marin miljøteknologi, medisinsk teknologi, komplekse strømninger innen olje og gass, kjemisk prosessindustri, materialbearbeiding og tungregning.
  • SCORE rammeverket er laget for å være modulært og lett å utvide. Om lag 20 eksperter fra seks av SINTEF's forskningsinstitutter har bidratt i det tverrfaglige arbeidet og har sikret at rammeverket ikke har blitt for spesialisert mot en gitt applikasjon. Kombinert med SINTEF's bredde på laboratoriesiden, har rammeverket tilgang til valideringsdata som er unike i verden. Tilgang til gode laboratoriefasiliteter og tett samarbeid med NTNU og UiO gjør at SINTEF kan tilby tilpassede løsninger som vil gi våre kunder best mulig beslutningsunderlag. Rammeverket kan lett tilpasses spesifikke kundebehov om ønskelig.