Til hovedinnhold
Norsk English

Forskningssenter skal styrke metallindustrien

Her er fire av de som skal bidra til å videreutvikle norsk metallproduksjon i regi av det nyetablerte forskningssenteret
Her er fire av de som skal bidra til å videreutvikle norsk metallproduksjon i regi av det nyetablerte forskningssenteret. Fra venstre: Ragnar Tronstad, direktør for forskning og utvikling i Elkem Technology, senterleder Aud Wærnes fra SINTEF, førsteamanuensis Gabriella Tranell ved NTNU, og Trond Furu, forskningsdirektør ved Hydro. Foto: SINTEF / Svein Tønseth
Forskning og industri går sammen for å gjøre norsk metallproduksjon grønnere og mer effektiv i alle ledd.

23. juni 2015 markerte en milepæl for metallindustrien og forskning i Norge. Da åpnet forskningssenteret "Metal Production" – ett av 17 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som Forskningsrådet har etablert.

Senteret ledes av NTNU og SINTEF og er et samarbeidsprosjekt som samler hele den norske metallurgiske industrien. I potten ligger en kvart milliard kroner.

Lavere energi- og materialforbruk

SFI-ordningen har som formål å styrke innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer. SFI skal utvikle kompetanse på høyt internasjonalt nivå på områder som er viktig for innovasjon og verdiskaping.

Det nyoppnevnte senteret "Metal Production" skal bidra til at metaller kan lages med lavere energi- og materialforbruk, for å øke bærekraften til moderne metallproduksjon. Innen dette vil det være fokus på bærekraftig innovasjon, verdensledende forskning og industriell vekst.

Industri og forskning hånd i hånd.

Forskning, industri og myndigheter har allerede et langt og fruktbart samarbeid bak seg.

- Dette er en merkedag for samarbeid mellom akademia og industri i Norge. Industriell utvikling og forskning går hånd i hånd. Derfor er vi veldig glad for at vi har fått til et slikt bredt samarbeid mellom næringslivet og akademia, sier Hans Erik Vatne, teknologisjef i Hydro.

- Metallindustrien er den tredje største eksportvaren i Norge. At vi får på plass et senter som skal fokusere på anvendt forskning vil styrke og videreutvikle industrien i Norge og bidra til å opprettholde de verdensledende kompetansemiljøene vi har innen dette feltet, sier Håvard Moe, teknologisjef i Elkem.

Forskningssenteret har som mål at industrien skal fortsette å ligge i verdenstoppen med en energieffektiv, miljøvennlig og konkurransedyktig produksjon av materialer.

- Med det nye senteret for forskningsbasert innovasjon skal vi ta et skritt videre i prosessen med å gjøre norsk metallindustri grønnere og mer effektiv. Norsk metallindustri er allerede verdensledende innen teknologiske og innovative produksjonsmetoder, vårt mål er å bidra til å opprettholde og forsterke denne ledelsen, sier senterleder Aud Wærnes fra SINTEF.

For ytterligere kommentarer

Aud Wærnes, senterleder SFI (SINTEF), telefon: 930 59 428.

Halvor Molland, informasjonsdirektør, Hydro, telefon: 929 79 797.

Håvard Moe, teknologisjef i Elkem, telefon: 952 91 429.

SFI står for Senter for Forskningsdrevet Innovasjon og er et program under Norges forskningsråd.

Senteret "Metal Production" har et samlet budsjett på 247 millioner kroner. 102 millioner kroner kommer fra industrien selv, 96 millioner kroner fra Forskningsrådet og 50 millioner kroner fra akademia. Forskningsrådet har innvilget støtte til senteret for en periode på åtte år.

Senteret vil

  • Utvikle ny kunnskap om eksisterende og framtidige prosesser for produksjon av metaller.
  • Bidra til å bedre ressursutnyttelse, øke graden av resirkulering og utnyttelse av biprodukter.
  • Bidra til fremtidens metallindustri gjennom utdanning og rekruttering av personell til forskning og industri.
  • Bidra til at norsk industri er verdensledende innen miljøvennlig metallproduksjon

Senteret består av vertsinstitusjon NTNU og forskningspartnerne SINTEF Materialer og kjemi; SINTEF Energi AS og Teknova AS.

Bedriftspartnerne omfatter flere store forskningsaktive bedrifter: Hydro Aluminium AS, Eramet Norway AS, Elkem AS, Alcoa Norway ANS, TiZir Titanium & Iron AS, Glencore Manganese Norway AS, Alstom Norway AS, Wacker Chemicals Norway AS, Fesil Rana Metall AS og Finnfjord AS.

Kontaktperson