Til hovedinnhold
Norsk English

NESA – Nye løsninger for utslippsovervåking for aluminiumindustrien

Prosjektet har som mål å utvikle og demonstrere metoder for robust online prøvetaking, modellering og prediksjon av tungmetallutslipp knyttet til støv fra aluminiumindustrien.

Kontaktperson

Mosjøen by med Alcoa smelteverk. Morgentåke over Vefsna. Foto: Ketil Rye

Aluminiumprodusentene Alcoa og Hydro jobber mot nullutslipp og økt bærekraft innen 2050. De planlegger å øke produksjonen, samtidig som myndighetene strammer inn reguleringene for utslipp til luft og vann, av for eksempel tungmetaller. Dette er utfordrende fordi disse stoffene ofte finnes i svært små mengder, både i materialene som kommer inn og de som går ut.

Fokuset på utslipp og miljøforurensning øker. Industrien må i dag rapportere årlige gjennomsnittsverdier basert på bare noen få målinger. Denne metoden vil ikke være god nok i fremtiden. For å kontrollere og redusere utslipp trenger industrien systemer for online overvåking og prognoser av utslipp. Dette betyr at de må gå fra å rapportere etterpå til å ha en sanntidsoversikt over utslippene, både innenfor og utenfor fabrikkene.

Prosjektets mål er å utvikle og demonstrere metoder for online prøvetaking, modellering og prediksjon av tungmetallutslipp fra støv, fra kilden til miljøet. Dette skal gjøres ved å lage et målesystem koblet til et sanntidsmodelleringssystem for ventilasjon og utslippsspredning. Konseptet bruker tungmetaller i svevestøv som en indikator for de totale utslippene. Sammenhengen mellom kondenserte og totale (inkludert gassformige) tungmetallutslipp vil bli bestemt ved direkte sammenligning av analyser av spesifikke stoffer og standardisert prøvetaking. Ved å se på tungmetallinnholdet i partikler basert på størrelsesfraksjoner, kan systemet forutsi spredningen av tungmetaller til miljøet.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2024 - 2027

Utforsk fagområdene