Til hovedinnhold

Produksjon av olje og gass

Produksjon av olje og gass

Produksjon fra nye felt møter stadig mer krevende forhold: større havdyp, lengre fra eksisterende infrastruktur, og værharde strøk. Eksisterende felt har også sammensatte problemstillinger, med økende vannmengder og fallende trykk. SINTEF setter sammen tverrfaglige team, som med basis i en unik laboratorieinfrastruktur skaper fremtidens energieffektive havbunnsløsninger.

Forskningssjef
928 04 925

Ekspertiser

Laboratorier

Nyheter

Prosjekter

z