Til hovedinnhold

Konstruksjoner

Konstruksjoner

SINTEF driver forskning, prosjektgransking, spesialrådgivning og tredjepartskontroll av de fleste typer konstruksjoner, som bygg, broer, veier, tunneler, bane, dammer, fjellhaller og flytende konstruksjoner​. Vi ser konstruksjoner og fysisk infrastruktur i et livsløpsperspektiv.

Nyheter

Vi inviterer til konkurranse om 3D-printing

SINTEF, OBOS og Construction City arrangerer en  idékonkurranse med søkelys på hvordan 3D-printing kan effektivisere byggeprosesser, redusere klimaavtrykk og øke bokvaliteten.

Veikart skal gi grønnere anleggssektor

Veikart for Grønn anleggssektor skal være et verktøy for å lede sektoren gjennom en grønn omstilling for å nå klima- og miljømål på kort og lang sikt.

Når drømmer blir realisert i Klima 2050

Innovasjon er ikke gjort over natta, men i 2021, seks år etter at Klima 2050 startet, skjer det: Det solcelledekkede ZEB-laboratoriet som er et nullutslipssbygg er åpnet, og Byggforskseriens anbefaling til lengde på lufta tretak endres fra 15 til 30 meter.

- Trenger Klima 2050 for å finne nye løsninger

Samarbeidet som pågår mellom byggenæring og forskning i Klima 2050 er prisverdig, mener Lars Myhre i Boligprodusentenes Forening. Klimaendringer og miljøutfordringene øker behovet for raskere endringer i næringen.

Laboratorier

Ekspertiser

Prosjekter