Til hovedinnhold

Anlegg og infrastruktur

Anlegg og infrastruktur

SINTEF driver forskning, prosjektgransking, spesialrådgivning og tredjepartskontroll av broer, veier, tunneler, bane, dammer, fjellhaller og flytende konstruksjoner​. Vi ser konstruksjoner og fysisk infrastruktur i et livsløpsperspektiv, og utvikler framtidens løsninger sammen med BAE-næringen.

Pierre H. Schmidt-Melbye forteller om Veikartet for Grønn Anleggssektor.
Pierre H. Schmidt-Melbye forteller om Veikartet for Grønn Anleggssektor.

Aktuelt

Klimamål i anlegg oppnås ikke av ambisjoner alene

Tidspunktet kunne ikke vært bedre: Med FN klimapanels ferske rapport og dystre spådommer må vi motivere anleggsbransjen til å tenke nytt for å oppnå bærekraftige, klimavennlige anleggsprosjekter og bestandig infrastruktur. Men forutsetningene for å få dette til er så å si fraværende.

Bygge- og anleggsnæringen på Arendalsuka 2021

- I år er det viktigere enn noen gang å diskutere klimatilpasning, gode og sikre løsninger og hva norsk bygge- og anleggsnæring kan gjøre for å få ned klimagassutslippene, minimalisere avfall og bidra til gjenbruk, sier konserndirektør Siri Hunnes Blakstad i SINTEF Community.

Veikart skal gi grønnere anleggssektor

Veikart for Grønn anleggssektor skal være et verktøy for å lede sektoren gjennom en grønn omstilling for å nå klima- og miljømål på kort og lang sikt.

Prosjekter

Ekspertiser