Til hovedinnhold
Norsk English

Bygningskonstruksjoner

SINTEF driver forskning, prosjektgransking, spesialrådgivning og tredjepartskontroll av de fleste typer konstruksjoner. Vi ser konstruksjoner og fysisk infrastruktur i et livsløpsperspektiv.

Kontaktperson

Vi er involvert i store og små prosjekter innen bygningsfysikk, energibruk, klimaendringer og klimatilpasning. Prosjektene dreier seg om rehabilitering av eksisterende bygg, nye bygninger og utvikling og innovasjon knyttet til nye byggematerialer, byggesystemer og byggemetoder.

Vi jobber også med å optimalisere byggeprosessen. I dag stilles det helt nye krav til kompetanse og ledelse, nytenking og endringsevne i hele bygg- og anleggsnæringens verdikjede; fra myndigheter og byggherrer, arkitekt og rådgivere, entreprenører, produsenter og leverandører.

Ekspertiser

Laboratorier

Aktuelt

SINTEF overtar alle aksjene i SINTEF Narvik AS

SINTEF overtar alle aksjene i SINTEF Narvik AS

Forskningsinstituttet er dermed et heleid selskap i SINTEF. Målet er å bidra til vekst i industrien gjennom å styrke næringsrettet forskning og innovasjon i regionen.

Prosjekter