Til hovedinnhold

Anlegg og infrastruktur

Å bygge er ikke bare kunsten å benytte produserte materialer for å sette sammen byggverk. En like viktig kunst er å utnytte jord og berg best mulig til fundamenter, terrengarbeider, tunneler og til nyttig samvirke med konstruksjoner uten å skade miljøet. Norge har til dels vanskelig byggegrunn med bl.a. mye bløt leire. Dette krever kunnskap om jordas oppbygging og virkemåte, både for at graving og utbygging skal kunne utføres på en trygg og forsvarlig måte og for at man skal være sikker på at jordas styrke og stabilitet tilfredsstiller kravene for å kunne bygge på den. SINTEFs rådgivningsvirksomhet er oppdragsfinansiert. I tillegg formidler vi kunnskap gjennom Byggforskserien, Våtromsnormen, bøker og forskningsrapporter. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på faglige spørsmål på telefon eller e-post uten vederlag.

Forskningssjef

Ekspertise

Prosjekter

Nyheter