Til hovedinnhold

Hydrogen

Hydrogen

SINTEF forsker på hvordan hydrogen kan bli en viktig energibærer i et lavutslippsamfunn

Hydrogen kan bli en viktig energibærer for å redusere klimagassutslipp innen en rekke sektorer, spesielt transport, men potensielt også innen kraftproduksjon og som innsatsfaktor i industrien. SINTEF forsker på viktige områder innen hele verdikjeden for hydrogen fra produksjon til transport og lagring, og sluttbruk.

Ekspertise

Prosjekter

Laboratorier