Til hovedinnhold

Hydrogen

Hydrogen

Hydrogen har krefter nok til at stoffet løftet NASAs romferger. Og så klimavennlig er dette brenselet, at eksosen kun er vann.

EU ser rent hydrogen som en av bærebjelkene i sitt kommende energisystem.

Hydrogen kan brukes til mye: Som å lage strøm i små og store kraftverk, drive elektriske vogntog, lokomotiv og skip, og gi bygninger varme – utslippsfritt! Samt gjøre industriprosesser grønnere, eksempelvis stålproduksjon.

Hydrogen fremstilles på to måter. Alt for 200 år siden klarte pionerer å spalte vann med elektrisitet til hydrogen og oksygen. Prosessen passer godt til å lagre uforutsigbar tilgang på sol- og vindkraft, i situasjoner der batterier ikke har nok kapasitet eller når energi skal lagres lenge.

Men om EU raskt skal få nok rent hydrogen til energisystemet sitt, trengs også ren, naturgass-basert hydrogen. Norge kan bidra til dette om vi deler naturgassen vår i to. Det vil si: Går over til å selge kun den ene bestanddelen – hydrogen. Og så fanger og returnerer CO2, klimagassen som naturgassens bestanddel nummer to – karbon – vil bli omdannet til i gassbaserte hydrogenfabrikker.

SINTEF forsker på viktige områder innen hele verdikjeden for rent hydrogen fra produksjon til transport og lagring, og sluttbruk.

Kunnskap på disse områdene gir Norge en gyllen sjanse til å utvikle ny grønn industri som verden vil trenge for å få bukt med klimakrisen.

Kontaktperson

Nyheter

Vi trenger alle hydrogenteknologier for å nå nullutslipp

Brussel/Trondheim, 4. mai 2021 – En ny studie gjennomført av SINTEF og europeiske partnere viser at alle hydrogenteknologier vil få en viktig rolle for å nå Europas mål om netto nullutslipp innen 2050. Studien viser også at for å nå målene kostnadseffektivt må man innen 2050 lagre 1000 ganger så mye CO2 som første fase av Langskip-prosjektet planlegger.

Prosjekter

CleanExport

Norge sin posisjon som eksportnasjon av energi er i endring på grunn av dekarbonisering av det europeiske energimarkedet. For å nå Paris-avtalen vil CO2-utslipp måtte reduseres i alle deler av energimarkedet, fra generering og transport til sluttbruk. Energigenerering med fossile kilder erstattes med karbonfrie alternativer og fornybare kilder, og det er et økende behov for CO2-fangst og lagring (CCS). Denne pågående endringen av energisystemet skaper både muligheter og utfordringer for utnyttelse av Norges energiressurser.

Ekspertise

Laboratorier