Til hovedinnhold

Byggematerialer

Byggematerialer

Sammen med byggenæringen utvikler vi nye, bærekraftige byggematerialer.

I våre laboratorier tester vi materialer og produkter for ulike egenskaper. Vi jobber med betong, naturstein, tre, mineralske byggeråstoffer, sperresjikt, banevarer, plater, isolasjonsmaterialer og overflater.

Kontaktperson

Petra Rüther

Petra Rüther

Forskningsleder

Aktuelt

Norsk takskifer kan snart CE-merkes

Etter mange års samarbeid mellom SINTEF og byggenæringen, ser det endelig ut til at vi snart er i mål med en sertifiseringsordning for takskifer.

Våtere klima gjør massivtretak utsatt for fukt

Bygging med massivtreelementer blir mer og mer vanlig, og med våtere vær i vente bør bransjen skjerpe fokuset på fuktsikker byggeprosess. Undersøkelser viser nemlig at innebygd nedbør i massivtretak kan ta årevis å tørke ut.

Gamle vannrør kan brukes lenger enn antatt

Forventet levetid for korrekt monterte tykkveggede kobberrør er lengre enn tidligere antatt, viser ny forskning. Å finne riktig tidspunkt for utskifting vil derfor være viktig både av hensyn til miljø, økonomi og brukerne.

Prosjekter

Studie av potensialet for verdiskaping og sysselsetting av sirkulærøkonomiske tiltak - Utvalgte tiltak og case

I forbindelse med at regjeringen planlegger å legge fram en nasjonal strategi om sirkulærøkonomi i 2020, har SINTEF sett nærmere på verdiskapings- og sysselsettingspotensialer ved sirkulærøkonomiske tiltak i ulike sektorer og regioner i Norge. Sektorer og produkter som analyseres er valgt ut med bakgrunn i EUs handlingsplan for sirkulærøkonomi, og omfatter både konsument- og produsentperspektiver. Vi finner et betydelig verdiskapings- og sysselsettingspotensial fra de studerte sirkulærøkonomiske tiltakene, og disse effektene brer seg over hele landet.

Laboratorier

Ekspertiser