Til hovedinnhold

Byggematerialer

Byggematerialer

Sammen med byggenæringen utvikler vi nye, bærekraftige byggematerialer.

I våre laboratorier tester vi materialer og produkter for ulike egenskaper. Vi har kompetanse innen betong, naturstein, tre, mineralske byggeråstoffer, sperresjikt, banevarer, plater, isolasjonsmaterialer og overflater.

Kontaktperson

Petra Rüther

Petra Rüther

Forskningsleder

Nyheter

SINTEF styrker forskningsmiljøet på betong

Ved å samle kreftene internt og med SINTEF Narvik AS på laget, er SINTEF enda bedre rustet til å møte byggenæringens økende etterspørsel etter kunnskap om bærekraftig betong.

Beslag i vinkelrenner

Vinkelrenner er overgangen der to skrå utvendige takflater møtes eller skjærer hverandre i takplanet. Det er med andre ord her alt det rennende vannet på takene samles og skal ledes bort fra taket.

Ekspertiser

Prosjekter

Laboratorier