Til hovedinnhold

Byggematerialer

I våre laboratorier tester vi materialer og produkter for ulike egenskaper. Sammen med byggenæringen utvikler vi nye, bærekraftige byggematerialer. Vi har kompetanse innen betong, naturstein, tre, mineralske byggeråstoffer, sperresjikt, banevarer, plater, isolasjonsmaterialer og overflater.

Forskningsleder

Ekspertise

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter