Til hovedinnhold

Elkraftkomponenter

Elkraftkomponenter

SINTEF forsker på elkraftkomponenter som bidrar til robust energiforsyning.

Vi utfører forskning for norsk og internasjonal elektroteknisk industri, energiforsyning og maritim virksomhet. Vi tilbyr våre kunder høy internasjonal kompetanse, avanserte laboratorier og måleutstyr.

Kontaktperson

Highspeed kamera

Ekspertise

Laboratorier

Prosjekter

Nye gasser for GIS - langsiktig pålitelighet og grunnleggende forståelse av isolasjonsegenskaper

Gassisolerte koblingsanlegg (ofte kalt GIS-anlegg) er essensielle komponenter i et robust, sikkert og fleksibelt energisystem. Bryterne i koblingsanleggene kobler ut strømmen når det oppstår feil, beskytter mot overspenninger når man må gjøre vedlikehold på nettkomponenter, og kan brukes til å omdirigere energiflyten ved behov. Den vanligste gassen som brukes i bryterteknologi er SF6, blant annet fordi den har svært god elektrisk isolasjonsevne. Dessverre er SF6 den sterkeste klimagassen vi kjenner til, mer enn 23 000 ganger verre enn CO2 per kg. Ved å finne en god erstatning til SF6 kan miljøavtrykket til Norges og verdens koblingsanlegg reduseres kraftig.

Nyheter

Stor internasjonal interesse for DeepWind-konferansen

Havvind kan dekke verdens energibehov mange ganger. Aldri før har interessen for den norske DeepWind konferansen, som SINTEF arrangerer sammen med NTNU, vært større. Konferansen åpnes av Olje- og energiminister Tina Bru.

NorthWind skal gjøre havvind til lønnsom norsk eksportindustri

11. desember annonserte Tina Bru at Forskningssenteret for miljøvennlig energi (FME) NorthWind blir støttet med til sammen NOK 120 millioner over 8 år. NorthWind skal bidra til lønnsom norsk eksportindustri innen havvind, nye grønne jobber, og vindkraft som respekterer natur og mennesker.

Programvare