Til hovedinnhold

Elkraftkomponenter

Elkraftkomponenter

Pålitelige elkraftkomponenter i transmisjons- og distribusjonsnettet er avgjørende for at kraftsystemet skal kunne gi samfunnet sikker, bærekraftig og konkurransedyktig elektrisitet til enhver tid.

Den fysiske infrastrukturen er selve ryggraden i fremtidens elektriske energisystem. Dermed er det å utvikle og ta i bruk de riktige komponentene en forutsetning og muliggjører for elektrifiseringen vi står overfor. I SINTEF har vi kompetanse og elkraftlaboratorier i verdensklasse, og vi jobber tett med næringslivet for å utvikle fremtidens elkraftkomponenter.

Smarte løsninger og kostnadseffektive komponenter og systemer som hensyntar helse, miljø og sikkerhet (HMS) er en forutsetning for å ivareta det elektriske energisystemets samfunnskritiske funksjon.

Det er også viktig at framtidas nettkomponenter tåler nye typer påkjenninger og mer variable driftsmønstre enn tidligere. Dette skyldes i stor grad positive endringer som økt elektrifisering (og dermed endrede forbruksmønster) og en større andel varierende, fornybar energiproduksjon. Men også trusler fra blant annet cyberangrep og ekstremvær. 

Sammen med våre kunder og samarbeidspartnere har vi en omfattende FoU- og testaktivitet knyttet til komponentene i kraftnettet. Hovedmålet er å bidra til økt verdiskapning og en sikker, kostnadseffektiv og bærekraftig utnyttelse av kraftsystemet. 

Kontaktperson

Highspeed kamera

Ekspertise

Laboratorier

Prosjekter

Nye gasser for GIS - langsiktig pålitelighet og grunnleggende forståelse av isolasjonsegenskaper

Gassisolerte koblingsanlegg (ofte kalt GIS-anlegg) er essensielle komponenter i et robust, sikkert og fleksibelt energisystem. Bryterne i koblingsanleggene kobler ut strømmen når det oppstår feil, beskytter mot overspenninger når man må gjøre vedlikehold på nettkomponenter, og kan brukes til å omdirigere energiflyten ved behov. Den vanligste gassen som brukes i bryterteknologi er SF6, blant annet fordi den har svært god elektrisk isolasjonsevne. Dessverre er SF6 den sterkeste klimagassen vi kjenner til, mer enn 23 000 ganger verre enn CO2 per kg. Ved å finne en god erstatning til SF6 kan miljøavtrykket til Norges og verdens koblingsanlegg reduseres kraftig.

Nyheter

Stor internasjonal interesse for DeepWind-konferansen

Havvind kan dekke verdens energibehov mange ganger. Aldri før har interessen for den norske DeepWind konferansen, som SINTEF arrangerer sammen med NTNU, vært større. Konferansen åpnes av Olje- og energiminister Tina Bru.

NorthWind skal gjøre havvind til lønnsom norsk eksportindustri

11. desember annonserte Tina Bru at Forskningssenteret for miljøvennlig energi (FME) NorthWind blir støttet med til sammen NOK 120 millioner over 8 år. NorthWind skal bidra til lønnsom norsk eksportindustri innen havvind, nye grønne jobber, og vindkraft som respekterer natur og mennesker.

Programvare