Møtereferat

Throughout the year the HFC forum meet to discuss events and further developments.

In 2020 the following meetings were arranged:

 • Learning from failures, learning from successes - Human Factors in Accident Investigations – 5th and 6th of May in Stavanger at the PSA (Invitation/Program; Participants; HFC Brochure)

  Handouts (Copy of all presentations):
  1 - A True Sociotechnical Approach to Safety in Complex Systems - N. Leveson
  2 - B737 MAX: Lessons Learned from Tragedy - K. Wilson
  3 - Systematisk Säkerhetsanalys - SYSAN - B. Josefsson & J. Lundberg
  4 - Petroleumstilsynet: Granskinger - R. Høydal
  5 - Undersøkelser av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene - S. Serigstad og A. Taji
  6 - Et kritisk blikk på læring fra ulykkesundersøkelser – eksempler fra tunnelulykker - O. Njaa
  7 - Investigating human factors in the collision between the frigate HNoMS Helge Ingstad and the tanker Sola TS - I. Ytrehus
  8 - Gevinsten av å bruke sikkerhetskulturanalyser i granskning - F. V. Mjelde 
  9 - Human error? No, bad design! - T. Porath
  10 - Lärande från händelser i svensk infrastruktur - M. Nyman
  11 - Lessons learnt after offshore claims and accident investigation - J.H. Marthinsen
  12 - Towards Good Airmanship 2.0, innovating aviation human factors - S. Kindunos & F. Mohrmann
  13 - Å være i søkelyset – ansattperspektivet i granskinger - P. A. Hansen
  14 - CRIOP improvements – Presentasjon, diskusjon &innspill - Project

In 2019 the following meetings were arranged:

In 2018 the following meetings were arranged:

In 2017 the following meetings were arranged:

In 2016 the following meetings were arranged:

In 2015 the following meetings were arranged:

In 2014 the following meetings were arranged:

In 2013 the following meetings were arranged:

 In 2012 the following meetings were arranged:

In 2011 the following meetings were arranged:

In 2010 the following meetings were arranged:

In 2009 the following meetings were arranged:

In 2008 the following meetings were arranged:

In 2007 the following meetings were arranged:

In 2006 the following meetings were arranged:

In 2005 the following meetings were arranged:

Annual accounts for 2005 here.

In 2004 the following meetings were arranged:

To get in touch with the user group please contact Stig Ole Johnsen.

Publisert 15. november 2012

Prosjektansvarlig HFC: Stig.O.Johnsen@sintef.no