HF avvik og gjenvinninger
I det følgende har vi listet et sett av avvik, ulykker og vellykkede gjenvinninger hvor menneskelige faktorer (organisatoriske, kognitive og HF) har vært et vesentlig element fra design til implementering.

Publisert 19. februar 2013

Prosjektansvarlig HFC: