Bli medlem
HFC sine aktiviteter, og de arrangementer som HFC er vertskap for, vil være i overensstemmelse med all relevant lovgivning, herunder – men ikke begrenset til – konkurranselovgivningen, og i overensstemmelse med SINTEF sine etiske retningslinjer.

Se:
- Den europeiske erklæring om forskere (charter og Code)
- Ethics - SINTEF's guidelines for business activities

For å være med må det betales inn en medlemsavgift. Den er pr år, u/moms*:

  • 25.000 - 50.000 for bedrifter med mer enn 15 ansatte (dekker 3 deltakere) avhengig av størrelse og omfang
  • 12.500 for mindre enn 15 ansatte (dekker 2 deltakere)
  •   6.500 kr pr møte for ikke medlemmer (og overskytende deltakere)

FOR Å BLI MEDLEM LAST NED AVTALESKJEMA HER!

Fyll ut og returner skjema til:

SINTEF
HFC forum v/Avdeling Sikkerhet
Postboks 4760 Torgarden
7465 Trondheim

Vi har laget forslag til standard for bruk av CCTV og oversikt over relevante retningslinjer for CCTV - alle medlemmer av HFC forum får materialet fritt tilgjengelig ved å ta kontakt med . Det jobbes opp mot ISO11064 for å etablere arbeidspakke for ISO WG159, SC4, slik at HF CCTV standarden kommer inn i ISO.

* Vederlag for deltagelse på konferanser, som f.eks. har fora for
informasjons- og erfaringsutveksling og hvor deltakerne kan ta del i debatter
og analyse av konkrete problemstillinger samt overvære fremleggelse av
forskningsresultater, skal avgiftsberegnes som følge av at all
informasjonsformidling er avgiftspliktig, se vedlagte utredning.

Publisert 18. september 2012

Prosjektansvarlig HFC: