Andre HF-nettverk, nyttige lenker
Det er flere fagnettverk og organisasjoner som fokuserer på HF.

Chartered Institute of Ergonomics and Human Factors

- I HFC er vi tilknyttet HFES - The Human Factors and Ergonomics Society, vi anbefaler at alle melder seg inn som personlige medlemmer i HFES.

- I Norden har vi etablert et forpliktende samarbeid med:

  • Det svenska Human Factors Network, medlemmer av HFC kan delta kostnadsfritt på kurs, seminar og møter. (User: hfn, Password: human). HFN har en gratisplass til HFC møtene. For å få gratisplassen må HFN sende ønsket til HFC som godkjenner og registrerer seg som HFN deltaker.

- MIT Humans and Automation Lab, http://web.mit.edu/aeroastro/labs/halab/index.shtml

- IEA - The International Ergonomics Association, er en internasjonal paraplyorganisasjon for ergonomer og HF eksperter. Se http://iea.cc/.

- HFES - The Human Factors and Ergonomics Society er et HF nettverk og organisasjon som har over 4500 medlemmer i USA og internasjonalt. Medlemmene er psykologer, teknologer, forskere, konsulenter, designere etc. Se http://www.hfes.org. HFES er medlem i IEA og HFES har en europeisk avdeling.

- HFES - Europe Chapter. HFES har en europeisk avdeling som samles en gang i året, med bra deltakelse fra skandinavia or Europa. Se http://www.hfes-europe.org/.

- ESREL (European Safety and Reliability Conference). Konferansen kan være et meningsfullt sted mellom kvalitative og kvantitative sikkerhetsspørsmål. Eks: www.esrel2023.com/. Konferansen arrangeres av ESRA, se https://www.esrahomepage.eu/ 

Nyttige lenker:

- NTNU - Faculty of Architecture and Design, Ass. Prof. Ole A. Alsos
Shore Control Lab (Link to Youtube)

- NTNU/IDI har åpnet en Usability lab ved IDI - åpen for industri og forskning - har svært mange muligheter - Eye Tracking; Video-opptak; - muligheter for f.eks. å sjekke brukervennlighet av systemer, user experience...mobil, iPad, Skjermer, gruppeinteraksjoner. Kan også få sjekket design av WEB sider, administrative systemer.

Prof Human-Computer Interaction (HCI)
https://www.ntnu.no/ansatte/dag.svanes 

Lenke til "Managing competence for safety-related systems".

Fra England har "the Energy Institute" utviklet "Human and Organisational Factors (HOF)" notater og brosjyrer som omhandler viktige HF tema som kan være av interesse for olje og gass-industrien, se www.energyinst.org/home for generell informasjon.

På vedlagte nettsted er det en liste over dårlige ergonomiske løsninger, se: http://www.baddesigns.com.

 

Publisert 15. november 2012

Prosjektansvarlig HFC: