Andre HF nettverk, nyttige lenker
Det er flere fagnettverk og organisasjoner som fokuserer på HF.

- I HFC er vi tilknyttet HFES - The Human Factors and Ergonomics Society, vi anbefaler at alle melder seg inn som personlige medlemmer i HFES.

- I Norden har vi etablert er forpliktende samarbeid med følgende nettverk:

  • Det svenska Human Factors Network, medlemmer av HFC kan delta kostnadsfritt på kurs, seminar og møter. (User: hfn, Password: human). HFN har en gratisplass til HFC møtene. For å få gratisplassen må HFN sende ønsket til HFC som godkjenner og registrerer seg som HFN deltaker.
  • Det Danske Human Factors netværk: www.dhfn.dk

- MIT Humans and Automation Lab, http://web.mit.edu/aeroastro/labs/halab/index.shtml

- IEA - The International Ergonomics Association, er en internasjonal paraplyorganisasjon for ergonomer og HF eksperter. Se http://www.iea.cc/, IEA er representert i Norge.

- HFES - The Human Factors and Ergonomics Society er et HF nettverk og organisasjon som har over 4500 medlemmer i USA og internasjonalt. Medlemmene er psykologer, teknologer, forskere, konsulenter, designere etc. Se http://www.hfes.org. HFES er medlem i IEA og HFES har en europeisk avdeling.

- HFES - Europe Chapter. HFES har en europeisk avdeling som samles en gang i året, med bra deltakelse fra skandinavia or Europa. Se http://www.conference.hfes-europe.org/.

- ESREL 2015 (European Safety and Reliability Conference) fant sted i Zurich 7. til 10. september med flere Human Factors Track (Papers). Konferansen kan være et meningsfullt sted mellom kvalitative og kvantitative sikkerhetsspørsmål.

IEHF i UK - A Chartered Institute of Ergonomics and Human Factors - se www.ergonomics.org.uk

Nyttige lenker:

- NTNU/IDI har åpnet en Usability lab ved IDI - åpen for industri og forskning - har svært mange muligheter - Eye Tracking; Video-opptak; - muligheter for f.eks. å sjekke brukervennlighet av systemer, user experience...mobil, iPad, Skjermer, gruppeinteraksjoner. Kan også få sjekket design av WEB sider, administrative systemer.

- Publikasjoner fra Universitetet i Aberdeen – Industrial Psychology Research Centre (Prof R. Flin et al.): http://www.abdn.ac.uk/iprc/papers/

Lenke til CRIOP metoden, for fri nedlastning ref: http://www.criop.sintef.no

Lenke til "Managing competence for safety-related systems".

Fra England har "the Energy Institute" utviklet "Human and Organisational Factors (HOF)" notater og brosjyrer som omhandler viktige HF tema som kan være av interesse for olje og gass-industrien, se www.energyinst.org/home for generell informasjon. Se www.energyinst.org/technical/human-and-organisational-factors for spesifikke tema knyttet  til Human Factors.

På vedlagte nettsted er det en liste over dårlige ergonomiske løsninger, se: http://www.baddesigns.com.

 

Publisert 15. november 2012

Prosjektansvarlig HFC: