Om HFC og fordeler

Hovedoppgaven til HFC er å være et forum for å fremme og videreutvikle fagfeltet (menneskelige faktorer) for sikker og effektiv drift. (I starten fokuserte vi mye på å videreutvikle HF metoden CRIOP, som er åpen OA BY 4.0)).

Visjon for HFC: "Kompetanseforum for bruk av menneskelige faktorer i sikkerhetskritiske virksomheter".

HFC forum er en åpen forening hvor bedrifter, enkeltpersoner og studenter kan delta. For å bli medlem, gå til "Bli medlem".

Fordelene med å være medlem er:

 • Tilgang til et sterkt og godt fagnettverk innen human factors (HF), hvor vi har deltakere fra ABB, ConocoPhillips, DnV - Det Norske Veritas, ENI Norge, Høgskolen i Haugesund, HCD - Human Centred Design, HFS - Human Factor Solutions, Hms Design og utvikling, IFE, Viju, NTNU, National Oilwell, Petroleumstilsynet, Siemens Oil and Gas, Scandpower, SINTEF, UiO, Uis.
 • Møtedeltakelse på samlingene er 50% billigere for medlemmer av HFC forum.
 • Få kontinuerlig oversikt over god relevant praksis innen human factors og få tilgang til internasjonale eksperter som har spisskompetanse innen relevante områder. Eksempler på internasjonale eksperter som aktivt har deltatt i HFC møtene er: Prof. Erik Hollnagel, Prof. M. Grabowski, Dr. John Wood, Dr. Phil Duffey, Prof. Patrick Hudson, Prof. Sidney Dekker, Prof. M. Rosen, Prof. N. Stanton, Prof. Morten Lind, Dr. J. E. Vinnem, M. Broadribb, Prof. K. Mearns, Prof. G. A. Jamieson, Dr. R. Boring, Dr. D. Lucas, R. Miles.
 • Tilgang til kurs og seminarer innen human factors nasjonalt og internasjonalt fra NTNU, UiS og gratis kurs/seminarer ved HFN (Human Factors Nettverket i Sverige).
 • Tilgang til relevante standarder og metoder som er viktig innen området human factors.
 • Tilgang til norske versjoner av metoder som f.eks. CRIOP sjekklister.

Hva er menneskelige faktorer (Human Factors)?

Petroleumstilsynet (Ptil)'s definisjon av HF:
Human Factors er metoder og kunnskap som kan brukes til å vurdere og forbedre samspillet mellom mennesker og teknologi/organisasjon. Målet er å skape en arbeidssituasjon som i størst mulig grad bidrar til å realisere effektiv og sikker drift og som tar hensyn til menneskets muligheter

Den følgende definisjonen av menneskelige faktorer (Human Factors) ble vedtatt av IEA - International Ergonomics Association i august 2000: 
"Human Factors (or Ergonomics) is the scientific discipline concerned with the understanding of interactions among humans and other elements of a system, and the profession that applies theory, principles, data, and other methods to design in order to optimize human well-being and overall system performance".
Human Factors domains are: Organizational factors (communication, teamwork, CRM…); Cognitive factors (perceptions, information processing, HMI…); Physical ergonomics (Layout, Working Environment, ….)

Løpende aktiviteter i forumet er:

 1. Utveksle erfaring og ideer knyttet til design og drift av kontrollsystemer*, inklusive kompetansekrav og opplæring av personell.
 2. Utveksle erfaring og ideer knyttet til "Human Factors" i kontrollsystemer, ved minst å arrangere årlige brukerseminarer.
 3. Bidra til å videreutvikle og oppdatere CRIOP slik at den forblir an anerkjent HF metode for vurdering av kontroll-løsninger.
 4. Bidra i F&U-prosjekter vedrørende kontrollsystemer.
 5. Fremme kunnskap om gode løsninger for styring og overvåkning av integrerte operasjoner/eDrift.
 6. Bidra til undervisningsopplegg ved universitet og høyskoler.
 7. Bidra i nasjonalt og internasjonalt standardiseringsarbeid.

*Kontrollsystemer inkluderer et MTO perspektiv, for eksempel systemer som kontrollrom, beredskapssentraler, samhandlingsrom, borekabiner, krankabiner.

Publisert 13. mars 2023

Prosjektansvarlig HFC: