Diskusjoner Fagnettforum
Det er opprettet flere diskusjonsfora for de som er interessert i human factors problemstillinger.

Vi anbefaler følgende:

Den internasjonale diskusjonsgruppen for HFES på Linkedin:
www.linkedin.com/groups?gid=163326&trk=myg_ugrp_ovr

Samarbeidende fagnettverk Olje og Gass: Ocean Energy Safety Institute
Eksempler på nettverksmøter

Den Norske HFC -Human Factors in Control - News and links:
www.linkedin.com/groups/HFC-human-Factors-in-Control-4262740?trk=myg_ugrp_ovr

Nettverksmøte kontrollrom, fjernstyring og sikkerhet:
2014.03.06 Nettverksmøte Trondheim (Deltakerliste, Dagsorden, Munin, Sarinor, IO2 Integrert planlegging, Ocean Space Center

Publisert 18. september 2012

Prosjektansvarlig HFC: