Diskusjoner Fagnettforum
Det er opprettet flere diskusjonsfora for de som er interessert i human factors problemstillinger.

Vi anbefaler følgende:

Den internasjonale diskusjonsgruppen for HFES på Linkedin:
www.linkedin.com/groups?gid=163326&trk=myg_ugrp_ovr

Samarbeidende fagnettverk Olje og Gass: Ocean Energy Safety Institute
Eksempler på nettverksmøter

The Human Factors & Ergonomics Society (HFES), faggrupper for medlemmer:

  • HFES Member Forum
  • Human-AI-Robot Teaming Technical Group

Nettverksmøte kontrollrom, fjernstyring og sikkerhet:
2014.03.06 Nettverksmøte Trondheim (Deltakerliste, Dagsorden, Munin, Sarinor, IO2 Integrert planlegging, Ocean Space Center

Publisert 13. mars 2023

Prosjektansvarlig HFC: