Velkommen til Human Factors in Control

HFC - Human Factors in Control er et fagnettverk for folk som arbeider med menneskelige faktorer (HF - Human Factors), se HFC brosjyren vår. HF områder er organisatoriske faktorer, kognitive faktorer og fysisk ergonomi. HF mål er Sikkerhet, Effektivitet og Brukervennlighet.

Vi arrangerer to konferanser hvert år og vi arbeider med å videreutvikle standarder for HF. Vi arrangerer også årlige kurs innen human factors i tilegg til at vi har kurs-samarbeid med andre institusjoner. Eksempel på human factors er oppmerksomhet.

Vi har tilgang til fagnettforum og diskusjoner for de som er opptatt av fagfeltet human factors. Vi er tilknyttet Human Factors and Ergonomics Society (HFES) via HFES Europe Chapter. En ofte benyttet HF sjekkliste/metode har vært CRIOP, se CRIOP-brosjyren.

Møtekalender/Nyheter

På hver HFC-konferanse er det seks friplasser for studenter/HF Emeritus. Den som melder seg på først får plassen. Deltakelsen er gratis, men dersom studentene ønsker å delta på middagen på kvelden må de betale for den.

Prosjektansvarlig HFC: