Velkommen til Human Factors in Control

HFC - Human Factors in Control er et fagnettverk for folk som arbeider med menneskelige faktorer (HF - Human Factors), se HFC brosjyren vår. HF områder er organisatoriske faktorer, kognitive faktorer og fysisk ergonomi.

Vi arrangerer to konferanser hvert år og vi arbeider med å videreutvikle standarder for HF. Vi arrangerer også årlige kurs innen human factors i tilegg til at vi har kurs-samarbeid med andre institusjoner. Eksempel på human factors er oppmerksomhet.

Vi har tilgang til fagnettforum og diskusjoner for de som er opptatt av fagfeltet human factors. Vi er tilknyttet Human Factors and Ergonomics Society (HFES) via HFES Europe Chapter. En ofte benyttet HF metode har vært CRIOP, se CRIOP-brosjyren.

Møtekalender/Nyheter

  • Utlysning PhD stipendiat - dronetransport av biologisk materiale mellom sykehus – samarbeid med NTNU/ID. Intervensjonssenteret ved OUS søker en PhD-stipendiat til et treårig forskningsprosjekt der vi i samarbeid med Institutt for design ved NTNU skal utforske mulighetene for dronetransport av biologisk materiale mellom sykehus.
    Utlysningen ligger på https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=132843524
  • Avholdt HFC Høstmøte 2018: tirsdag 16/10 & onsdag 17/10 (Invitasjon/program) se møtereferat
  • Kurs - Introduksjon til Human Factors, metoder og teorier med eksempler fra nye driftsformer og digitalisering i 2018 se https://www.ntnu.no/videre/gen/-/courses/nv16308
  • HFC Vårmøte 2019: tirsdag 7/5 & onsdag 8/5 (i Oslo)
  • HFC Høstmøte 2019: onsdag 22/10 & torsdag 23/10 (Trondheim)
  • Etablert forslag til retningslinjer for bruk av CCTV (alle medlemmer får kopi: Retningslinjer, Litteratursøk)
  • 2017: Vi fikk støtte fra forskningsrådet til prosjektene: SAREPTA (beskrivelse, lysark) - Safety, autonomy, remote control and operations of industrial transport systems & SMACS (beskrivelse, lysark) - Sensemaking in safety-critical situations. 

På hver HFC-konferanse er det seks friplasser for studenter/HF Emeritus. Den som melder seg på først får plassen. Deltakelsen er gratis, men dersom studentene ønsker å delta på middagen på kvelden må de betale for den.

Prosjektansvarlig HFC: Stig.O.Johnsen@sintef.no