Forum for Human Factors in Control Systems (HFC-forum)

CORD
Coordinated Operation and maintenance offshore – Research and Development

CORD er et samarbeidsforum for utvikling av fremtidsrettet teknologi og metoder for å redusere kostnadene forbundet med drift og vedlikehold av offshoreanlegg. CORD er en møteplass for selskaper som har interesse for og oppgaver innen drift og vedlikehold av oljeinstallasjoner. CORD er med i OG21 (TTA-gruppe).

CORD Visjon:
Økt konkurransekraft for olje- og gassrelatert virksomhet i Norge ved å utvikle og utnytte norsk FOU innenfor produksjon, drift og vedlikehold.

Mere informasjon om CORD.

Publisert 8. februar 2006

Visjon: ”Kompetanseforum for bruk av Human Factors (HF) innen samhandling, styring og overvåkning i olje og gass virksomheten”

Hovedoppgave: ”Være et forum for erfaringsoverføring som bidrar til å videreutvikle HF metoder til bruk ved design og vurdering av driftskonsepter”

Nettredaktør: Tove E Waagan