Forum for Human Factors in Control Systems (HFC-forum)

Reports/Publications - use of CORD
2006 - Use of CORD at STATOIL, Master Thesis Knut Ivar Hjellestad "New work processes through integrated Operations in STATOIL - Function allocation by trial and error" 13/6-2006.

Publisert 26. juni 2006

Visjon: ”Kompetanseforum for bruk av Human Factors (HF) innen samhandling, styring og overvåkning i olje og gass virksomheten”

Hovedoppgave: ”Være et forum for erfaringsoverføring som bidrar til å videreutvikle HF metoder til bruk ved design og vurdering av driftskonsepter”

Nettredaktør: Tove E Waagan