Forum for Human Factors in Control Systems (HFC-forum)

CRIOP

– et analyseverktøy for kontrollrom

Bidrar til sikker og effektiv drift gjennom verifikasjon og validering av menneskelige, tekniske og organisatoriske forhold i kontrollrom

  • Gir en kostnadseffektiv læringsprosess mellom brukere og ”designere”
  • Består av sjekklister og en scenarioanalyse
  • Krever ca 2-5 dagsverk innsats
  • Utviklet av SINTEF i samarbeid med Norsk Hydro, STATOIL, Scandpower, HFS, IFE og NTNU
  • Finansiert av Norsk Hydro og Norges forskningsråd (2003-04)

 

THE CRIOP REPORT

Below you can download the latest version of the CRIOP report, free of charge. The report is available in both PDF and Word format.

Official report (PDF-format)
Official report (Word-format)

Last ned CRIOP Brosjyre og CRIOP Poster

For mer informasjon se prosjektets websider på http://www.criop.sintef.no

Publisert 8. februar 2006

Visjon: ”Kompetanseforum for bruk av Human Factors (HF) innen samhandling, styring og overvåkning i olje og gass virksomheten”

Hovedoppgave: ”Være et forum for erfaringsoverføring som bidrar til å videreutvikle HF metoder til bruk ved design og vurdering av driftskonsepter”

Nettredaktør: Tove E Waagan