Forum for Human Factors in Control Systems (HFC-forum)

Historikk

CRIOP prosjekt (1985-89)

Styringsgruppe

 • Norsk Hydro (SG leder), John Monsen, Roald Løvberg, Alf T Lid
 • Elf Aquitaine Norge (2 år), Trond Bergan, Sverre Stenvaag
 • Saga Petroleum (2 år), Aage Aarskog
 • Statoil (1 år), Leif Jørgensen

CRIOP prosjekt  (2003-2004)

Styringsgruppe

 • Norsk Hydro (SG leder), John Monsen
 • Statoil, Thor Inge Throndsen
 • ScandPower, O Silkoset
 • Norwegian Petroleum Directorate, T Eskedal
 • Institutt For Energiteknikk, L Seim
 • Nutec, A Tideman
 • Human Factors Solutions, A Balfour

Publisert 16. februar 2006

Visjon: ”Kompetanseforum for bruk av Human Factors (HF) innen samhandling, styring og overvåkning i olje og gass virksomheten”

Hovedoppgave: ”Være et forum for erfaringsoverføring som bidrar til å videreutvikle HF metoder til bruk ved design og vurdering av driftskonsepter”

Nettredaktør: Tove E Waagan