Forum for Human Factors in Control Systems (HFC-forum)

HFC-forum skal bidra til å videreutvikle HF metoder til bruk ved design og vurdering av driftskonsepter. Det ble i sin tid basert på CRIOP.

 

Utviklingen av HFC forum
Information in english about HFC and CRIOP.

Møtekalender

Aktiviteter

 1. Utveksle erfaring og ideer knyttet til design og drift av kontrollsystemer*, inklusive kompetansekrav og opplæring av personell
 2. Utveksle erfaring og ideer knyttet til "Human factors" i kontrollsystemer, ved minst å arrangere årlige brukerseminarer
 3. Bidra til å videreutvikle og oppdatere CRIOP slik at den forblir en anerkjent HF metode for vurdering av kontrolløsninger
 4. Bidra i F&U-prosjekter vedrørende kontrollsystemer
 5. Fremme kunnskap om gode løsninger for styring og overvåking av integrerte operasjoner/e-Drift
 6. Bidra til undervisningsopplegg ved universitet og høyskoler
 7. Bidra i nasjonalt og internasjonalt standardiseringsarbeid

*Kontrollsystemer inkluderer et MTO perspektiv, for eksempel systemer som kontrollrom, beredskapssentraler, samhandlingsrom, borekabiner, krankabiner.

Maler for Word og PowerPoint

Noen resultater fra HFC

 

Last ned HFC Brosjyre og HFC Poster

HFC kurs/seminarer

Info om kurs/seminarer kan sendes til .
 

Relevante lenker
 • Submission Guidelines of papers fra IEA (http://www.iea2009.org/submis.htm)
 • The Energy Institute has developed the "Human and Organisational Factors (HOF)" briefing notes primarily for the petroleum and allied industries, although they are of general relevance and interest - see www.energyinst.org.uk/humanfactors/bn . Each two- to three-page leaflet: commences with a definition; provides case studies, checklists and references; and explores solutions to address the issue. Of particular interest to supervisors and managers of major hazard installations, they provide a first step in raising awareness and guiding users to further information.

Medlemmer og tilknyttede institusjoner

Medlemmer i 2011

 • ABB
 • ConocoPhillips
 • DnV – Det Norske Veritas
 • ENI Norge
 • Høgskolen i Haugesund
 • HCD - Human Centred Design
 • HFS - Human Factor Solutions
 • HmS Design og utvikling
 • IFE
 • Viju
 • National Oilwell
 • Siemens Oil and Gas
 • Scandpower
 • SINTEF
 • STATOIL

Observatør

 • Petroleumstilsynet

Samarbeidende fagmiljø

På hver HFC-konferanse er det seks friplasser for studenter. Den som melder seg på først får plassen. (Deltakelsen er gratis, men dersom studentene ønsker å delta på middagen på kvelden må de betale for den.)

For å være med må det betales inn en medlemsavgift. Den er pr år:

 • 25.000 for bedrifter med mer enn 15 ansatte (dekker 3 deltakere)
 • 12.500 for mindre enn 15 ansatte (dekker 2 deltakere)
 • 6.500 kr pr møte for ikke medlemmer (og overskytende deltakere)

FOR Å BLI MEDLEM LAST NED AVTALESKJEMA HER!

Fyll ut og returner skjema til:
SINTEF Teknologi og samfunn
HFC forum v/Avdeling Sikkerhet
Postboks 4760 Sluppen
7465 Trondheim

Visjon: ”Kompetanseforum for bruk av Human Factors (HF) innen samhandling, styring og overvåkning i olje og gass virksomheten”

Hovedoppgave: ”Være et forum for erfaringsoverføring som bidrar til å videreutvikle HF metoder til bruk ved design og vurdering av driftskonsepter”

Nettredaktør: Tove E Waagan