Forum for Human Factors in Control Systems (HFC-forum)

Kurs “Introduksjon til Human Factors og integrerte operasjoner”
Målsettingen med kurset er å gi en introduksjon til og en oversikt over human factors-tilnærminger, -metoder og -teknikker som kan brukes innen norsk olje- og gassindustri. Kurset kombinerer grunnleggende human factors prinsipper og metoder. Det vil bli brukt relevante IO-scenarioer i øvingsoppgaver, for å gi studentene praktisk erfaring innen området.

Kurset vil gi kunnskap om følgende temaer:

  • Viktigheten av å fokusere på human factors i designprosessen
  • Utfordringene knyttet til human factors i offshoreindustrien, med hovedfokus på integrerte operasjonsmiljøer og kontroll
  • De viktigste human factors-metodene og -teknikkene
  • Når og hvordan human factors-metoder og -teknikker bør benyttes i designprosessen

Kurset vil gå over ti dager á seks undervisningstimer, fordelt på tre samlinger á tre til fire dager. All undervisning vil foregå ved NTNU i Trondheim.
En nærmere kursbeskrivelse finnes her.

Kurs i 2010:

  • Første samling: 8.-10. februrar
  • Andre samling 15. mars – 18. mars
  • Tredje samling 26.-28. april

Publisert 11. desember 2007

Visjon: ”Kompetanseforum for bruk av Human Factors (HF) innen samhandling, styring og overvåkning i olje og gass virksomheten”

Hovedoppgave: ”Være et forum for erfaringsoverføring som bidrar til å videreutvikle HF metoder til bruk ved design og vurdering av driftskonsepter”

Nettredaktør: Tove E Waagan