Forum for Human Factors in Control Systems (HFC-forum)

Bilder fra HFC møte/middag 17. oktober 2007
Alle bilder: Mark Green
  
 

  

   

 
      

Publisert 10. mai 2006

Visjon: ”Kompetanseforum for bruk av Human Factors (HF) innen samhandling, styring og overvåkning i olje og gass virksomheten”

Hovedoppgave: ”Være et forum for erfaringsoverføring som bidrar til å videreutvikle HF metoder til bruk ved design og vurdering av driftskonsepter”

Nettredaktør: Tove E Waagan