Invitasjon: HFC møte – " Learning from failures, learning from successes - Human Factors in Accident Investigations " – WEB seminar, 5. Mai – påmelding før 3.Mai
Vi vil med dette invitere til møte i HFC-forum (Human Factors in Control). Tema for møtet er: "Learning from failures, learning from successes - Human Factors in Accident Investigations"

Vi gjennomfører et kortere WEB møte 5. Mai, mens et påfølgende HFC møte med flere foredragsholdere er planlagt avhold hos Petroleumstilsynet i Stavanger 20. Og 21. Oktober.  basert på tidligere utsendt invitasjon og program.

Vi ønsker å sette søkelys på menneskelige faktorer i ulykkes-granskinger, og hvordan man forstår og lære av granskinger i forbindelse med økt grad av digitalisering og automasjon. Er det god nok forståelse av menneskelige, tekniske og organisatoriske forhold blant de som er involverte? Er menneskelige begrensninger og muligheter tatt med? Vurderes konsept og design av teknologi, organisering og rammer satt for menneskelige aktører? Brukes metoder som gjør at man finner bare det man leter etter?

Programmet kan justeres. Planlagte forelesere og foredrag 5 mai er:

 • Refleksjon om utøvelse av tilsynsrollen under en pandemi, hva er mulig og hva mister vi? Petroleumstilsynet
 • Fjernarbeid, muligheter og utfordringer i organisasjonen – A. Drøivoldsmo/IFE
 • Undersøkelser av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene S.Serigstad og A. Tajik/ UKOM
 • Investigating human factors in the collision between the frigate HNoMS Helge Ingstad and the tanker Sola TS;        I. Ytrehus/ J.T. Mellem Havarikommisjonen
 • Gevinsten av å bruke sikkerhetskulturanalyser i granskning F. V. Mjelde/ Sjøforsvaret
 • Human error? No, bad design! - T. Porathe/ NTNU
 • Status CRIOP oppdatering, oppsummering og avslutning - HFC

 Møtet holdes tirsdag 5. mai på web  – påmelding før 3.mai.

Vi starter møtet kl. 11.30 tirsdag og avslutter 15:30.

Påmelding via WEB: https://survey.euro.confirmit.com/wix/p1880517027.aspx?&l=20

Påmeldte får tilsendt web-lenke for deltakelse

Det er ikke hotellrom, tidligere reservasjoner av hotellrom er kansellert.

Det er fint om dere sprer invitasjonen til flere.

En samlet pakke med tidligere kopier av presentasjoner, deltakere, web-lenker og "papers" ligger på www.hfc.sintef.no  under menyen "Møtereferat", ref www.sintef.no/Projectweb/HFC/Moetereferat

Med vennlig hilsen,

Frøy Birte Bjørneseth/ Kongsberg & NTNU, Andreas Bye/ IFE, Kristian Gould/ Equinor, Marie Green/ HCD, Fenna van de Merwe/ DNV GL, Stig Ole Johnsen/ SINTEF,

PS: Du kan fjernes fra denne listen ved å sende beskjed (Remove) til 

 

Hi All - We are arranging the spring HFC (Human Factors in Control) meeting – the theme now is " Learning from failures, learning from successes - Human Factors in Accident Investigations " 

The meeting is taking place on Tuesday 5th  of May – WEB conference. The full meeting with invited speakers are moved to the 20th  and 21st of October at the Petroleum Safety Authority in Stavanger, Norway - (see earlier invitation).

The meeting is starting at 11:30 on Tuesday and the meeting is closing at 15:30

Please fill out the registration at  https://survey.euro.confirmit.com/wix/p1880517027.aspx?&l=9

Participants will get a web link to join the conference.

No Room booking, prior room reservations are cancelled.

Please inform others about this seminar.

Our focus this time is related to human factors issues of accident investigations - Learning from failures, learning from successes.

The program can be adjusted – (English titles forthcoming) planned speakers and presentations are:

 • Refleksjon om utøvelse av tilsynsrollen under en pandemi, hva er mulig og hva mister vi? Petroleumstilsynet
 • Fjernarbeid, muligheter og utfordringer i organisasjonen – A. Drøivoldsmo/IFE
 • Undersøkelser av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene; S.Serigstad og A. Tajik/ UKOM
 • Investigating human factors in the collision between the frigate HNoMS Helge Ingstad and the tanker Sola TS;        I. Ytrehus/ J.T. Mellem Havarikommisjonen
 • Gevinsten av å bruke sikkerhetskulturanalyser i granskning; F. V. Mjelde/ Sjøforsvaret
 • Human error? No, bad design! - T. Porathe/ NTNU
 • Status CRIOP oppdatering, oppsummering og avslutning - HFC

A package of earlier presentations and papers is available at www.sintef.no/Projectweb/HFC-E/  under the Tab Minutes of Meeting see www.sintef.no/Projectweb/HFC-E/Minutes-of-meeting

Yours ,

Frøy Birte Bjørneseth/ Kongsberg & NTNU, Andreas Bye/ IFE, Kristian Gould/ Equinor, Marie Green/ HCD, Fenna van de Merwe/ DNV GL, Stig Ole Johnsen/ SINTEF

PS: You can be removed from this list by sending Remove to  

Publisert 6. april 2020

Prosjektansvarlig HFC: