Invitasjon: HFC møte – " Learning from failures, learning from successes - Human Factors in Accident Investigations " – WEB seminar, 20. og 21. oktober – påmelding før 19. oktober
Vi vil med dette invitere til møte i HFC-forum (Human Factors in Control). Tema for møtet er: "Learning from failures, learning from successes - Human Factors in Accident Investigations"

Vi ønsker å sette søkelys på menneskelige faktorer i ulykkes-granskinger, og hvordan man forstår og lærer av granskinger i forbindelse med økt grad av digitalisering og automasjon. Er det god nok forståelse av menneskelige, tekniske og organisatoriske forhold blant de som er involverte? Er menneskelige begrensninger og muligheter tatt med? Vurderes konsept og design av teknologi, organisering og rammer satt for menneskelige aktører? Brukes metoder som gjør at man finner mer enn det man leter etter? 

  

Programmet kan justeres.  

Planlagte forelesere og foredrag 20.oktober (13-16) er: 

 • Et myndighetsperspektiv på læring etter hendelser                                        K. I. Hjellestad/Ptil 
 • Å være i søkelyset – ansattperspektivet i granskinger                                    P. A. Hansen/Equinor 
 • Lärande från händelser i svensk infrastruktur                                                  M. Nyman/Trafikverket
 • A True Sociotechnical Approach to Safety in Complex Systems                    N. Leveson/MiT  

Planlagte forelesere og foredrag 21.oktober (13-16) er: 

 • Et kritisk blikk på læring fra ulykkesundersøkelser – noen eksempler fra tunnelulykker       O. Njaa/UiS 
 • Systematisk Säkerhetsanalys för utredare och flygsäkerhetsbedömare - SYSAN                     B. Josefsson& J. Lundberg/ LFV & Rogier Woltjer/FOI. 
 • Lessons learnt after offshore claims and accident investigation                                                  J.H.Marthinsen/Gard 
 • B737 MAX: Lessons Learned from Tragedy                                                                                     K. Wilson/NTSB 
 • CRIOP adapted to oil and gas in Canada                                                                                          Project team Canada 

 

Påmelding via WEB: https://survey.euro.confirmit.com/wix/p581759236506.aspx?&l=20

Påmeldte får tilsendt web-lenke for deltakelse. Siden møtet arrangeres på web, dekker avgiften opp til 20 deltakere (se påmelding for detaljer). 

  

Det er fint om dere sprer invitasjonen til flere.  

En samlet pakke med tidligere kopier av presentasjoner, deltakere, web-lenker og "papers" ligger på www.hfc.sintef.no  under menyen "Møtereferat", se www.sintef.no/Projectweb/HFC/Moetereferat 

Kurstilbudet "CRM i Praktiken" holdes 2&3/12 av Human Factors Nettverket i Svetrige – hvor medlemmer av HFC kan delta gratis. – se http://www.humanfactorsnetwork.se/indexcoursesWork.html 

 

Med vennlig hilsen, 

Frøy Birte Bjørneseth/ Kongsberg & NTNU, Andreas Bye/ IFE, Kristian Gould/ Equinor, Marie Green/ HCD, Fenna van de Merwe/ DNV GL, Stig Ole Johnsen/ SINTEF, 

  

PS: NTNU  har en åpen fast vitenskapelig stilling innen "Human-machine interaction for cyber-physical systems https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/188948/professor-associate-professor-in-human-machine-interaction-for-cyber-physical-systems 

  

PPS: Du kan fjernes fra denne listen ved å sende beskjed (Remove) til  

  

Hi All - We are arranging the autumn HFC (Human Factors in Control) meeting – the theme  is "Learning from failures, learning from successes - Human Factors in Accident Investigations "  

  

The meeting is taking place on Tuesday the 20th  and 21st of October–as a  WEB conference. 

  

The meeting is starting at 13:00 and closing at 16:00    

  

Please fill out the registration at https://survey.euro.confirmit.com/wix/p581759236506.aspx?&l=9 

Participants will get a web link to join the conference (One member-registration will cover 20 attendees). 

  

Please inform others about this seminar. 

  

Our focus this time is related to human factors issues of accident investigations - Learning from failures, learning from successes. The program can be adjusted. 

  

The program at the 20th of October  (13-16): 

 • A Regulatory perspective on learning from incidents (Et myndighetsperspektiv på læring etter hendelser)   K. I. Hjellestad/Ptil 
 • Å være i søkelyset – ansattperspektivet i granskinger                                                                                                           P. A. Hansen/Equinor 
 • Lärande från händelser i svensk infrastruktur                                                                                                                          M. Nyman/ Trafikverket 
 • A True Sociotechnical Approach to Safety in Complex Systems                                                                                                N. Leveson/ MiT 

  

The program at the 21st of October  (13-16): 

 • Et kritisk blikk på læring fra ulykkesundersøkelser – noen eksempler fra tunnelulykker              O. Njaa/UiS 
 • Systematisk Säkerhetsanalys för utredare och flygsäkerhetsbedömare - SYSAN                     B. Josefsson& J. Lundberg/ LFV & Rogier Woltjer/FOI. 
 • Lessons learnt after offshore claims and accident investigation                                                           J.H.Marthinsen/Gard 
 • B737 MAX: Lessons Learned from Tragedy                                                                                                   K. Wilson/NTSB 
 • CRIOP adapted to oil and gas in Canada                                                                                                        Project team Canada 

  

A package of earlier presentations and papers is available at www.sintef.no/Projectweb/HFC-E/  under the Tab Minutes of Meeting see www.sintef.no/Projectweb/HFC-E/Minutes-of-meeting 

  

  

Yours, 

Frøy Birte Bjørneseth/ Kongsberg & NTNU, Andreas Bye/ IFE, Kristian Gould/ Equinor, Marie Green/ HCD, Fenna van de Merwe/ DNV GL, Stig Ole Johnsen/ SINTEF 

  

PS: At NTNU a scientific position is open related to"Human-machine interaction for cyber-physical systems, see https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/188948/professor-associate-professor-in-human-machine-interaction-for-cyber-physical-systems 

  

PPS: You can be removed from this list by sending Remove to  

Publisert 29. september 2020

Prosjektansvarlig HFC: