Til hovedinnhold

Mobilitet

Mobilitet

Digital og grønn mobilitet, som vil si å finne løsninger for forflytting av mennesker og varer, antas å være det viktigste forretningsområdet i verdensøkonomien i 2030.

SINTEF skal bidra til økt forskning og verdiskaping innen mobilitet, transport og infrastruktur med ambisjon om å utvikle bærekraftige løsninger som kan frembringe et nødvendig skifte i transportsektoren.

Derfor er mobilitet viktig:

  • Økt e-handel hos forbrukerne og økt transport fra industri gir økt transportbehov.
  • Globale og nasjonale klimamål, og mål om mer gods på bane og sjø.
  • Økt urbanisering gir behov for nye mobilitetsløsninger.
  • Norge skal ha null drepte innen samferdsel.
SINTEF skal bidra til økt forskning og verdiskaping innen mobilitet, transport og infrastruktur med ambisjon om å utvikle bærekraftige løsninger som kan frembringe et nødvendig skifte i transportsektoren.
SINTEF skal bidra til økt forskning og verdiskaping innen mobilitet, transport og infrastruktur med ambisjon om å utvikle bærekraftige løsninger som kan frembringe et nødvendig skifte i transportsektoren.

SINTEF skal både bidra til verdiskaping og vekst i norsk næringsliv og til økt konkurransekraft i et internasjonalt marked, i tillegg til å løse sentrale transportutfordringer knyttet til sikkerhet, effektivitet, klima og miljø.

Norge skal være klimanøytralt i 2030. Dette krever null utslipp fra transport.

SINTEF mener at norsk industri kan ta en posisjon som verdensledende leverandør av teknologi og kompetanse innen nullutslippsteknologi, autonome transportsystemer, teknologi og modeller for effektive, sikre og lavutslipps transportsystemer, samt teknologi og systemer for en grønn anleggssektor. 

Gjennom dialog med politikere og organisasjoner, og aktiv deltagelse i nasjonale strategiprosesser, skal SINTEF løfte sentrale problemstillinger og bruke sin samlede kompetanse og forskningsinfrastruktur til å løse disse.

I 2030 blir grønn mobilitet et av de viktigste forretningsområdene i verden.

Nyheter

Prosjekter

Ekspertiser

Mobilitet på #SINTEFblogg

Mobilitetsforskning i SINTEF