Til hovedinnhold

Mobilitet

Mobilitet

Vår ambisjon er å bruke SINTEFs samlede kunnskap og kompetanse innen mobilitet, transport og infrastruktur til å utvikle bærekraftige løsninger som kan frembringe et nødvendig skifte i transportsektoren.

Spesialrådgiver
+47 922 22 240

Fremtidens mobilitet

Transport er pekt på som det viktigste området hvor Norge kan bidra for å oppnå klimamålene, og mobilitet er antatt å bli det aller viktigste forretningsområdet i verdensøkonomien i 2030.

SINTEF mener at norsk industri kan ta posisjon som verdensledende leverandør av teknologi og kompetanse innen nullutslippsteknologi, autonome transportsystemer, teknologi og modeller for effektive, sikre og lavutslipps transportsystemer, samt teknologi og systemer for en grønn anleggsektor.

Norge har for 3. år på rad vært landet i EU med færrest antall drepte i samferdsel. Vi har en høy grad av sikkerhetstenking i hverdagen, godt hjulpet av regelverk og håndheving av dette. For å kunne redusere antallet ytterligere må vi ta i bruk teknologi for bedre informasjon og dataflyt mellom førere/kapteiner, mobilitetstjenester og infrastruktur.

SINTEF mener at utvikling av digital infrastruktur, automatisering av arbeidsprosesser og plattform for deling av transportdata vil være viktige bidragsytere.

Hvorfor forske på mobilitet, transport og infrastruktur?

Fordi Norge skal være klimanøytralt i 2030, pluss et lavutslippssamfunn i 2050 – og transport er utpekt som det viktigste innsatsområdet i arbeidet med å nå disse målene.
Fordi digital og grønn mobilitet – løsninger for forflytting av mennesker og varer – antas å være det viktigste forretningsområdet i verdensøkonomien i 2030.
Fordi Norge skal ha null drepte innen samferdsel.
Fordi landet skal ha mer gods fra vei over til bane og sjø.
Fordi en effektiv infrastruktur er et av de viktigste konkurransefortrinn et land kan ha.
Fordi Norge i omstilling trenger 600.000 nye arbeidsplasser og en effektiv offentlig sektor.
Fordi norske industribedrifter kan bli verdensledende leverandører av teknologi og kompetanse innen nullutslippsteknologi, autonom drift av transportmidler, effektive og sikre transportsystem med lave utslipp, samt en grønn anleggsektor.

Nøkkeltall

 • SINTEF har 200 medarbeidere som til daglig forsker på
  ulike problemstillinger innen transport og infrastruktur.
 • I 2017 utførte vi forskning på disse områdene for
  280 millioner kroner – for næringsliv og offentlig
  forvaltning. Her inngikk både laboratorieforsøk,
  feltarbeid og fullskala testing.
 • Åtte forskningslaboratorier
 • Fullskala feltarbeid og testområder

Aktuelt om mobilitet

Strategiske prosjekter

Laboratorier