Til hovedinnhold

Vannkraft

Vannkraft

SINTEF bidrar til effektiv og miljøvennlig energiproduksjon fra vannkraft.

Vannkraft er den desidert viktigste kilden til elektrisitetsproduksjon i Norge i dag og vil også være det i fremtiden. På grunn av den gode lagringskapasiteten i vannkraftmagasiner er den norske vannkraften en svært fleksibel fornybar energikilde. Dette blir enda viktigere i fremtidens energimarked, der økt produksjon fra vind- og solkraftverk også skal inkluderes i energibalansen.

Internasjonalt investeres det betydelig i store vannkraftutbygginger og da er det viktig at miljøaspekter blir tatt med i betraktningen i et tidlig stadium. I tillegg er kraftsystemet i Europa i rask endring, og nordiske markedsaktører står ovenfor viktige investeringsbeslutninger i forbindelse med mulighet for økt fleksibilitet i produksjonssystemet og flere kabler mot Europa.

SINTEF har bred forskningskompetanse innen vannkraft, som spenner seg fra kraftnettet, markedsmodeller og produksjonsplanlegging, til hydrologi og miljøforhold i elver og rundt vannkraftinstallasjoner. Forskerne i SINTEF jobber for å kunne utnytte fremtidens vannressurser på en best mulig måte ved hjelp av markedsmodeller og verktøy for optimal produksjonsplanlegging, og samtidig sikre samspillet mellom fisk, økosystem i elver og kraftproduksjon.

Forskningssjef
901 43 638

Ekspertiser

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter

Programvare

z