Til hovedinnhold

Mobilitet transport og samferdsel

Mobilitet transport og samferdsel

I 2030 blir grønn mobilitet et av de viktigste forretningsområdene i verden.

SINTEF skal bidra til økt forskning og verdiskaping innen mobilitet, transport og infrastruktur, med ambisjon om å utvikle bærekraftige løsninger som kan frembringe et nødvendig skifte i transportsektoren.

Vi mener at norsk industri kan bli en verdensledende leverandør av teknologi og kompetanse innen nullutslippsteknologi, autonome transportsystemer, teknologi og modeller for effektive, sikre og lavutslipps transportsystemer, samt teknologi og systemer for en grønn anleggssektor. 

Forskning på mobilitet blir viktigere fordi:

  • Urbanisering, økt e-handel og økt transport fra industri gir behov for nye mobilitetsløsninger.
  • Norge skal være klimanøytralt i 2030 og et lavutslippssamfunn i 2050. Det krever null utslipp fra transport.
  • Norge skal ha null drepte innen samferdsel.

Gjennom dialog med politikere og organisasjoner, og aktiv deltagelse i nasjonale strategiprosesser, skal SINTEF løfte sentrale problemstillinger og bruke sin samlede kompetanse og forskningsinfrastruktur til å finne løsninger.

Kontaktperson

Roar Norvik

Roar Norvik

Forskningssjef

Nyheter

– Digitale biler er de tryggeste

Automatiserte biler og busser kjører ikke i fylla, er ikke uoppmerksomme, søvnige eller aggressive. Helt selvkjørende biler vil kunne følge trafikkreglene til punkt og prikke.

Sammen om innovasjonssenter for bærekraftig luftfart

Luftfartstilsynet, Avinor, Norsk Industri og SINTEF vil gå sammen om å opprette et innovasjons- og testsenter som skal fremme utvikling av bærekraftig luftfart, og dermed redusere utslippene fra norsk luftfart og bidra til å skape nye norske arbeidsplasser.

Prosjekter

Ekspertiser

Mobilitetsforskning i SINTEF

Mobilitet på #SINTEFblogg