Til hovedinnhold

Mobilitet transport og samferdsel

Mobilitet transport og samferdsel

I 2030 blir grønn mobilitet et av de viktigste forretningsområdene i verden.

SINTEF skal bidra til økt forskning og verdiskaping innen mobilitet, transport og infrastruktur, med ambisjon om å utvikle bærekraftige løsninger som kan frembringe et nødvendig skifte i transportsektoren. Vi mener at norsk industri kan bli en verdensledende leverandør av teknologi og kompetanse innen nullutslippsteknologi, autonome transportsystemer, teknologi og modeller for effektive, sikre og lavutslipps transportsystemer, samt teknologi og systemer for en grønn anleggssektor. 

Forskning på mobilitet blir viktigere fordi:

  • Urbanisering, økt e-handel og økt transport fra industri gir behov for nye mobilitetsløsninger.
  • Norge skal være klimanøytralt i 2030 og et lavutslippssamfunn i 2050. Det krever null utslipp fra transport.
  • Norge skal ha null drepte innen samferdsel.

Gjennom dialog med politikere og organisasjoner, og aktiv deltagelse i nasjonale strategiprosesser, skal SINTEF løfte sentrale problemstillinger og bruke sin samlede kompetanse og forskningsinfrastruktur til å finne løsninger.

Kontaktperson

Roar Norvik

Roar Norvik

Forskningssjef

Aktuelt

SINTEF blir forskningspartner for grønn omstilling av Norge

I fjor lanserte Regjeringen Grønn plattform for å akselerere et grønt skifte i norsk næringsliv. SINTEF blir partner i ni av de totalt 11 prosjektene. Vi har opplevd en enorm interesse fra norske bedrifter og offentlige virksomheter som ønsker forskningssamarbeid i sine omstillingsprosjekter.

Klimamål i anlegg oppnås ikke av ambisjoner alene

Tidspunktet kunne ikke vært bedre: Med FN klimapanels ferske rapport og dystre spådommer må vi motivere anleggsbransjen til å tenke nytt for å oppnå bærekraftige, klimavennlige anleggsprosjekter og bestandig infrastruktur. Men forutsetningene for å få dette til er så å si fraværende.

Arrangementer

Prosjekter

Ekspertiser

Mobilitetsforskning i SINTEF

Mobilitet på SINTEFblogg