Til hovedinnhold
Norsk English

Framtidens løsninger

Mobilitet er antatt å bli det aller viktigste forretningsområdet i verdensøkonomien i 2030 og SINTEF mener at norsk industri kan ta en posisjon som verdensledende leverandør innen mobilitet.

SINTEF mener at norsk industri kan ta en posisjon som verdensledende leverandør innen mobilitet, spesielt innen:

● Teknologi og kompetanse innen nullutslippsteknologi
● Autonome transportsystemer
● Teknologi og modeller for effektive, sikre og lavutslipps transportsystemer
● Teknologi og systemer for en grønn anleggssektor

Teknologi og kompetanse innen nullutslippsteknologi

Hydrogen som drivstoff muliggjør utslippsfri transport i alt fra personbiler og små varebiler til lastebiler, båter og tog med lang rekkevidde. Teknologien er moden for utrulling, og de kommende årene vil vi se utbygging av hydrogenstasjoner og store kostnadsreduksjoner ved storskala produksjon og bruk.

Autonome transportsystemer

Selvstyrende kjøretøy vil gjøre det både enklere, sikrere, mer effektivt og mer miljøvennlig å transportere personer og gods i framtidens transportsystem. Selvstyrende kjøretøy krever mindre areal, noe som er spesielt viktig i byer. Trafikken kan pakkes tettere gjennom at avstanden mellom kjøretøy kan reduseres, noe som gir økt kapasitet i vegnettet. Trafikken blir sikrere fordi man unngår ulykker som skyldes menneskelige feil.

Teknologi og digitalisering

Gjennom digitalisering skal byer bli bærekraftige, effektive og trygge for innbyggere og næringsliv. Det ligger store muligheter i oppgradering av infrastruktur, teknologi og service (transport, bygg, energi, IKT) på en smart måte for å øke livsstandard, konkurranseevnen og bærekraft.

SINTEF mener norsk industri kan ta en posisjon som verdensledende leverandør av teknologi og modeller for effektive, sikre og lavutslipps transportsystemer.

Redusere drepte i samferdsel

Norge har for 3. år på rad vært landet i EU med færrest antall drepte i samferdsel. For å kunne redusere antallet ytterligere må vi ta i bruk teknologi for bedre informasjon og dataflyt mellom førere/kapteiner, mobilitetstjenester og infrastruktur.

SINTEF mener at utvikling av digital infrastruktur, automatisering av arbeidsprosesser og plattformer for deling av transportdata vil være viktige bidragsytere.

Mobilitetsforskning i SINTEF

SINTEF skal bidra til økt forskning og verdiskaping innen mobilitet, transport og infrastruktur med ambisjon om å utvikle bærekraftige løsninger som kan frembringe et nødvendig skifte i transportsektoren.

SINTEF skal bidra til økt forskning og verdiskaping innen mobilitet, transport og infrastruktur med ambisjon om å utvikle bærekraftige løsninger som kan frembringe et nødvendig skifte i transportsektoren.